Elkészült Vésztő Város Gazdasági Programja!

Elkészült és már elérhető Vésztő Város Önkormányzatának jelen ciklusra vonatkozó gazdasági programja, amely helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.  

Karakas Anikó polgármester asszony a Fogadóóra című magazinműsorunkban már tájékoztatta a lakosságot az elkészült gazdasági tervről, mely elérhetővé vált Vésztő város honlapján (www.veszto.hu). A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az önkormányzat képviselő-testülete egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön és a lehetőségek figyelembevétele mellett fejlődjön. Az elkövetkezendő időszakban olyan gazdaságpolitikát kíván folytatni Vésztő Város Önkormányzata, amely által megtudja őrizni a térségben elért szerepét. Nagy öröm, hogy nem szüntetnek meg intézményeket, hanem erősíteni kívánják a lakosság kötődését a városhoz. A Gazdasági Programban megfogalmazott cél, hogy Vésztő vonzó települési környezetet kínáljon, a gazdasági szervezetek számára kiszámítható és támogató környezetet biztosítson, valamint környezeti-gazdasági-társadalmi szempontból fenntartható várossá váljon. A város vezetése a bölcsődétől a közművelődési, szociális feladatokon át, minden területen számol azokkal a lehetőségekkel, amelyeket maximális mértékben kitud használni. 

A negyvenkét oldalas dokumentum részletesen taglalja a városban fellelhető erőforrásokat, valamint a megvalósítási célok mellett statisztikai, demográfiai adatokat is részletesen bemutat. A demográfiai adatok alapján kiderül, hogy a város lakosságának száma az elmúlt öt évben folyamatosan csökkent, így a 2020-as januári adatok alapján az állandó lakosok száma 6934 fő. A regisztrált munkanélküliek száma a településen 269 fő, amely szerencsére csökkenő tendenciát mutat. A városban 2520 lakott lakóház; 300 üres, lakható ingatlan; 150 lakhatatlan állapotú ingatlan; 90 üres nem önkormányzati belterület és 140 üres, önkormányzati belterületi építhető telek található. A gazdasági programban SWOT-analízis alapján mutatják be a városban fellelhető erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket. Az erősségek tekintetében kiemelkedő szerepet tölt be Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely, viszont nagy veszélyt jelenthet a városra nézve a lakosság elöregedése vagy a szakképzettek elvándorlása.  

Kiemelt figyelmet fordítanak az egészségre való nevelésre és az egészségügyi ellátás színvonalának emelésére, ezért további feladatként jelöltek meg egy önkormányzati kisbusz beszerzését a Békés Megyei Központi Kórház szakrendeléseire és szakorvosi rendelésekre történő fuvarjárat biztosítása céljából, valamint egy rezidens orvosi ösztöndíjrendszer kialakítását. Az önkormányzat saját szervezésű sportprogramokkal is hozzá kíván járulni az egészséges életmódra való ösztönzéshez.  A gazdasági programban a települési környezet tisztaságának biztosítása érdekében a város nagyobb hangsúlyt és figyelmet fordít a parlagfű-elleni védekezésre, valamint a rovar- és rágcsálóirtásra.  

A gazdasági program rávilágít arra, hogy a város fejlődési pályán van, valamint komoly fejlesztések sora fog megvalósulni ezen ciklus alatt. Vésztő egyik hatalmas előnye, hogy a településen fellelhető civil közösségek, akik közvetlenül nem az önkormányzat irányítása alá tartoznak, a városért dolgoznak és pozitívan formálják Vésztő arculatát. Ilyenek a vállalkozások, a civil szervezetek, az iskolák, az egyház és sok magánszemély is. Vésztő Város Önkormányzata rendelkezik mindazon terület- és településfejlesztési alátámasztó dokumentumokkal és rendezési eszközökkel, melyek megalapozzák az elkövetkező évek fejlesztési irányait, és alapul szolgálhatnak a tervezett projektek megvalósításához. 

A részletes gazdasági program Vésztő város  honlapján érhető el az alábbi linken:http://veszto.hu/dokumentumok/dir12/4117_1187_Gazdas_gi_program.pdf 

fotó: Vésztő Város Önkormányzata