Vésztő Város Képviselő-testületi ülésének beszámolója (2019.05.29.)

vésztői intézmények beszámolóit hallgathatták meg ma a képviselők. A mindenki számára nyilvános ülés kora délután kezdődött a Vésztő Városi Önkormányzat nagytermében. Többek között az önkormányzat 2018-as zárszámadását, a település közbiztonsági helyzetét, az építményadót, a Családsegítő Központ beszámolóját, az óvodai férőhelyek számának növekedését is tárgyalták a mai ülésen. 

Vésztő Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadása  

Az első napirendi pontban a Vésztő Város Önkormányzatának 2018. évi zárszámadását fogadták el. Mint kiderült, a bevétel és a kiadás megfelelően alakult, és 14%-os bevétel növekedés volt az előző évben. Csicsó László képviselő úr megfelelőnek tartja az önkormányzat pénzügyi működését, valamint azt is, hogy a település megfelelően pályázik. Szabó Gézáné alpolgármester asszony szerint az adóbevételek szépen behajtásra kerültek, a dolgozói bérek is emelkedtek és takarékos gazdálkodás jellemzi az önkormányzat működését.  

Vésztő város közrend és közbiztonsági helyzete 

Vésztő város közrendjéről és közbiztonsági helyzetéről számolt be a Szeghalmi Rendőrkapitányság vezetője Szalai Zoltán rendőrezredes és a Vésztői Önkéntes Polgárőrség vezetője. Szalai Zoltán ismertette a képviselő-testület számára a főbb mutatókat a településen elkövetett szabálysértések és bűncselekmények tekintetében. Az adatokból kiderült, hogy 26%-os csökkenés történt a Vésztőn elkövetett bűntetteknél. Csökkent a lopások, a lakásbetörések és a szabálysértések száma. Emelkedett a nyomozók eredményessége Vésztőn. Sajnos a sérüléses balesetek száma növekedett 13-ról 14-re. A garázdaság száma is emelkedett. Mint kiderült, a garázdaság nemcsak Vésztőre jellemző. Társadalmi jellegű problémaként jelentkezik. Bűncselekmények vonatkozásában kiemelkedő problémák nincsenek a településen. Az ülésen felvetődött a drogprobléma, ami a fiatalokat érinti leginkább. Az ezredes úr elmondta, hogy ez mindenhol komoly gondot okoz, főleg, hogy korábban a településen házi készítésű drogokkal próbálkoztak többen is, valamint az is kiderült, hogy naponta akár két új szintetikus drogot fejlesztenek ki a piacra a kereskedők. Az ezredes úr beszámolójában kitért arra, hogy baleset- és bűnmegelőzési előadásokat is tartanak az iskolában.  

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló értékelése  

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Marton Beáta elmondta a képviselő-testület számára, hogy nőtt a településen az ellátott gyermekek száma. Vésztő az egyik legproblémásabb település. Sok a családban való gond, valamint szakember és finanszírozási hiány van. Marton Beáta jelezte, hogy a jelzőrendszer jól működik az intézményekben, és habár jó a jelzőrendszer, de sok család a településen nem kíván változtatni életszínvonalán. Ami megfigyelhető probléma, hogy sok gyereknek igen sok az igazolatlan hiányzása az iskolából. A beszámolóból kiderült, hogy már az idén magas volt a településen a gyermek/gyermekek családból való kiemelésének száma. Fő probléma az iskolában, óvodában és bölcsődében, hogy megnőtt a rühesség és az igénytelenség néhány kisgyermekes családban, amivel a családsegítő és a településen található több intézmény is nehezen tudja felvenni a harcot. A testület elfogadta a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat átfogó beszámolóját.  

A Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsőde óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezése 

A Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsőde vezetője, Pardi Gézáné elmondta a települési képviselők számára, hogy az áprilisi beiratkozások alapján létszám túllépésre lehet számítani. Az eddigi adatok alapján a Központi és a Körösparti óvodában nőtt a létszám 25-ről 30 főre. Az óvodákban sok a sajátos nevelésű igénnyel rendelkező gyermekek száma is. A szülői igényeknek is szeretne megfelelni az óvoda. A bölcsőde összlétszáma 36 fő lehet. Jelenleg 12 fővel működik a bölcsőde, viszont ősztől már 24 fővel fog működni. Az intézményvezető asszony végül elmondta, hogy az összlétszám az óvodákban összesen 205 fő. Molnár Sándor polgármester hozzátette a beszámolóhoz, hogy TOP-os pályázat keretén belül mini bölcsőde kialakítását szeretnék a Központi óvodában. Az intézményvezető asszony részletes beszámolóját és szóbeli kiegészítését elfogadta a testület.  

A nyílt képviselő-testületi ülés rögzített, teljes anyagát megtekinthetik 2019. június 05-én a Körös-Sárrét Televízió csatornáján.