A koronavírus-járvány miatt elrendelt tantermen kívüli munkarend felforgatta az iskolai hétköznapokat! A vésztői Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 387 diákja sikerrel vette a március 16-tól életbe lépett digitális oktatásra való átállást, valamint hozta az elvárt év végi iskolai átlagot, amely a 2019/2020-as tanévben négyes volt. 

Orbán István, intézményvezető tájékoztatásul elmondta, hogy bár váratlanul érintette a gyermekeket és a szülőket a digitális oktatásra való átállás, mégis egymást támogatva, zökkenőmentesen sikerült átvészelni nemcsak a digitális oktatás akadályait, hanem a koronavírus-járvány miatti időszakot is. A 387 tanulóból, csupán 14 tanuló volt az, akikkel papír alapú oktatás zajlott. Mind a szülők, mind az osztályfőnökök egymás partnerei voltak az elmúlt három hónapban, így sikerrel tudta zárni minden gyermek a tanévet.  

Az intézményvezető kiemelte, hogy a ballagásokat osztályonként, szűk családi körben tartották meg, betartva a hatályos törvényi előírásokat. Az intézmény segítve és támogatva a szülőket június 26-tól egészen augusztus 14-ig napközis, illetve Erzsébet-táborokat szervez több mint 230 tanuló számára. Orbán István örömmel tudatta, hogy két újabb nyertes pályázat által tudnak Erzsébet-tábort szervezni 120 gyermek számára.  

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében egy újabb Békés megyei projektről hozott támogató döntést az Irányító hatóság – tudatta Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke.

Jelen döntés értelmében a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság a TOP-1.3.1 (Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés) pályázat keretében nyert 1.586.511.625 forintot, melyből alsóbbrendű, 4 számjegyű összekötő utak újulnak meg összesen mintegy 10 kilométer hosszan.

A Kormány 1554/2019. (IX. 26.) Korm. határozatával döntött a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről – folytatta Zalai Mihály, a BMÖ elnöke. A döntés – a települések és a BMÖ közös fellépésének köszönhetően – jelenleg egy Békés megyei projektet érint:

TOP-2.1.1 (Barnamezős területek rehabilitációja) – Dévaványa Város Önkormányzata-eredeti támogatás: 498.043.339, többlettámogatás: 74.706.500, megnövelt támogatás: 572.749.839

Forrás: Békés Megyei Önkormányzat

 

A szeghalmi önkormányzat sikeres pályázata révén a Szeghalmi Tündérkert Bölcsőde Kossuth utcai épületének bővítése és fejlesztése fog megvalósulni az elkövetkezendő időszakban. A külső és belső átalakítások mellett a bölcsődei nevelési programba foglalt célok megvalósítását segítő eszközök beszerzésére is sor kerül. 

Szeghalom Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a gyermekek nevelési környezetére. Kiemelt feladatának tekinti az óvodák, bölcsődék felújítását, amelyre évek óta biztosít saját forrást, emellett a pályázati lehetőségeket is keresi. A projekt keretében bővül a bölcsőde egy 12 fős csoport szobával, kiszolgáló helyiségekkel, valamint a régi és az új épületrész akadálymentes kialakítása is megtörténik akadálymentesített WC helyiséggel együtt.

Macsári József, Szeghalom város polgármestere a Facebookon közzétett bejegyzésében kiemelte: “A bölcsőde felújítása mintegy 140 millió forintba került, ennek révén új foglalkoztatóval bővül. A régi foglalkoztatókat és kiszolgáló helyiségeket felújítjuk és egy modern játszóudvar kerül kialakításra a gyermekek részére. Továbbá új beltéri és kültéri játszóeszközöket vásárolunk. A város saját forrásból (24 millió forint) átépítteti a Fáy úti óvoda tetőszerkezetét a korábbi beázási panaszok megszüntetése okán és felújítjuk az udvaron lévő KRESZ-parkot is. A fentiek miatt kénytelenek voltunk a szakma szabályait betartva ideiglenesen két bölcsődei csoportot, illetve a Fáy úti óvodásokat a Petőfi úti óvoda épületében elhelyezni.” 

A szakmai fejlesztések mellett kiemelt cél, hogy az egyes városrészek arányosan részesüljenek a különböző felújításokból, ezáltal az ott élő lakosság jobban magáénak érezhesse a lakókörnyezetét. A projekt keretein belül a gyermekek részére eszközbeszerzésre is sor kerül.  

Kép forrása: Szeghalom Város Önkormányzatának Facebook-oldala

A veszélyhelyzet elmúltával újranyithatnak a kulturális intézmények. Csaknem három hónapos leállást követően lassan élettel telik meg a vésztői Sinka István Művelődési Központ.  

A Sinka István Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Népfőiskola a járvány idején látogatókat nem fogadott. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a dolgozók ne végezték volna a munkájukat, még ha az most át is alakult. A karbantartási, az adminisztratív feladatok ellátása vált a napi teendővé. A nyárra tervezett programok háttérmunkái, előkészületei is zajlanak – adta hírül Csősz Ferenc, intézményvezető.  

Csősz Ferenctől megtudtuk, hogy a kényszerű leállás alatt végezték el azokat a munkákat – takarítás, leltározás, padlócsiszolás, lakkozás stb. – ami más esetben a nyári leállás alatt zajlott volna le. Azt is megtudtuk, hogy online módon tartotta a kapcsolatot látogatóival a művelődési intézmény. A nyári táborok szervezésére is nagyobb hangsúlyt fektetnek. Egyes táborok már megkezdődtek a művelődési központban.  

Az újranyitás után folyatódnak a népszerű és a sokak által már nagyon várt foglalkozások az intézményben: tánc, jóga, nyelvtanulás, különböző előadások várják a lakosokat. Nagy az igény arra, hogy ismét a megszokott rendben legyenek látogathatók az egyes intézmények – ez szinte valamennyi korosztályra értendő.  

Videónkat megtekinthetik itt!

A vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola a kialakult járványhelyzet ellenére is rendkívül jó átlaggal, 4,3 eredménnyel zárta a 2019/2020-as tanévet.

Mucsi István iskolaigazgató arról számolt be a Körös-Sárrét Televíziónak, hogy a rendkívüli helyzet ellenére az iskolában tanuló 173 gyermek és szüleik példásan vették az akadályokat, amelyet a digitális oktatásra való átállás és az otthon tanulás okozott. Az igazgató úr elmondta, hogy egy kibocsájtó istentisztelet keretében 2020. június 14-én elköszöntek a ballagó diákoktól. Elmondása szerint bár voltak gondok a hirtelen jött átallással, mégis a tanulók 90%-a sikerrel vette az akadályokat.

Az iskola – egy lehetséges második hullám esetén – továbbiakban is felkészülten várja a következő tanévet. A Kis Bálint Református Általános Iskola vezetése megtette a megfelelő lépéseket a digitális oktatás esetleges folytatására.  

Videónkat megtekinthetik itt! 

„Bálint gazda ma este csöndben elment” – olvasható Bálint György Facebook-oldalán.

100 éves korában elhunyt Bálint gazda, akit az egész ország a szívébe zárt a nyolcvanas évek elején az Ablak című tévéműsor állandó munkatársaként. A nézők mindig számíthattak rá növényápolással és kertészkedéssel kapcsolatos kérdéseikben. Kedves kisugárzásával, szeretetre méltó személyiségével belopta magát a nézők szívébe, de hosszú élete során más területeken is kipróbálta magát.

Bálint György néven látta meg a napvilágot 1919. július 28-án Gyöngyösön. A természet és a gazdálkodás szeretetét családjának köszönhette, édesapja ugyanis fiatalkorától kezdve a mezőgazdaság szeretetére és ismeretére nevelte. Bálint György 1919. július 28-án, Gyöngyösön született, fiatal korától kezdve a mezőgazdaság szeretetére és ismeretére nevelték. Általános és középiskolai tanulmányait Gyöngyösön végezte.

Túlélte a holokausztot

1937-ben érettségizett a gyöngyösi gimnáziumban, majd 1941-ben kertészmérnöki oklevelet szerzett a budapesti Magyar Királyi Kertészeti Akadémián. A második világháború az ő életében is tragikus fordulatot jelentett, 1942-ben ugyanis behívták munkaszolgálatra, majd koncentrációs táborba került, ahonnan csak 1945-ben szabadult. A holokauszt során a teljes családját megölték egyetlen testvére kivételével.

Bálint gazda azok után sem lelt nyugalomra, hogy szerencsésen hazatért a családi birtokukra, a kommunista rezsim ugyanis azzal fenyegette meg, hogy internálják, és végül az összes földjét elkobozták. 1949-ben szerezte meg második diplomáját a Magyar Agrártudományi Egyetemen, ahol mezőgazdasági mérnökként végzett.

Néhány évig a Földművelésügyi Minisztériumban dolgozott, majd onnan egy évre a Kertészeti Kutatóintézetbe került. Az ötvenes évek második felében a Mányi Állami Gazdaság főagronómusa volt, a hatvanas évek elején pedig a Fejér Megyei Állami Gazdaságok Igazgatóságának főkertészeként dolgozott.

Újságírói pályafutása a hatvanas évek végén kezdődött. 1969 és 1981 között a Kertészet és Szőlészet főszerkesztőjeként dolgozott, emellett szerkesztette a Kertgazdaságot, a Kerti kalendáriumot és a Kertbarát Magazint is.

1981-ben nyugdíjazták, de ugyanebben az évben a Magyar Televízió munkatársa lett. 2009-ig láthattuk az Ablakban, 1991 és 2000 között a Gazdaképző című műsor főszerkesztőjeként dolgozott. 1994-ben a politika felé fordult: előbb belépett a Szabad Demokraták Szövetségébe, majd az országos tanács tagja lett. 1994 és 1998 között országgyűlési képviselő volt, a SZDSZ-ből pedig végül 2009-ben lépett ki.

Több mint harminc önálló kötete is megjelent, melyek közül az egyik legnépszerűbb a Gyümölcsöskert című könyve volt, amelynek hat kiadásából 200 ezer példányt adtak el összesen. Szerteágazó munkásságát számos rangos díjjal ismerték el, 1990-ben például Táncsics Mihály-díjat, 2005-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét, 2009-ben A Hajléktalan Emberért díjat vehette át, és Budapest díszpolgárának is megválasztották. A magyar népművészet és közművelődés kategória kitüntetettjeként 2017 decemberében Prima Primissima díjat vehetett át. 2018-ban Magyar Szabadságért díjat kapott, 2019-ben ő vehette át Az Év Agrárembere 2018 Életműdíjat.

Bálint gazda 100 évesen is nagyon aktív volt, az ország kedvenc kertésze a Facebookon sem tétlenkedett, közösségi oldalán is számtalan jó tanáccsal és érdekességgel látta el rajongóit, unokája segítségével naponta több posztra is számíthattak tőle a követői. Utóbbiak száma meghaladja a 430 ezret.

Nyugodj békében, Bálint gazda!

 

Élt a remény, hogy ünnepélyes keretek között, ölelkezve, boldogan, vagy egymás vállán pityeregve tehetnek pontot iskolai tanulmányaik végére a 2019/2020-as tanév végzős diákjai. 

Az idei év minden iskolás ballagása rendhagyó a járványügyi helyzet miatt. Nincs hatalmas üdvrivalgás, sem osztályról-osztályra való búcsúzás, csupán zártkörű, szülői részvétellel tartott búcsú az elmúlt nyolc esztendőtől! 

Rendhagyó módon búcsúztatják a Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjait a 2019/2020-as tanév végén. Zártkörű rendezvényként július 19-én és 20-án, különböző időpontokban mondanak köszönetet a végzős diákoknak az elmúlt hónapok miatt, a próbatételekért, és a sikerrel elvégzett nyolc esztendőért, hiszen minden diák és szülő életében egy új fejezet nyílik.

Péntek délután a 8/c. osztály vett bensőséges búcsút az iskolától, a tanítóktól, tanároktól, majd szombat délelőtt a 8/a., és a 8/b. osztály búcsúzik.  Az iskola zártkörű ballagási rendezvényét élőben követhetik az iskola honlapján, a www.szpai.hu oldalon. 

 

A Vésztőn működő Sinka István Művelődési Központ, Népfőiskola és Városi Könyvtár, mint integrált közművelődési intézmény 2020. június 22-től újra várja látogatóit!
 
Az intézmény a mindenkor hatályos egészségügyi és biztonsági előírások betartása mellett látogatható. Időpont egyeztetés és teremhasználattal kapcsolatban a 06-66/477-037-es telefonszámon kereshetik az intézmény munkatársait! 
 
Aktuális információkért keresse a Sinka István Művelődési Központ, Népfőiskola és Városi Könyvtár Facebook oldalát!

Kép forrása: Sinka István Művelődési Központ honlapja

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében 2020. április 21-én kihirdetésre került – a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló – 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet.

A rendeletben foglaltak szerint a civil szervezetek 2019. tárgyévre vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határideje az Országos Bírósági Hivatal részére 2020. szeptember 30.

A beszámoló elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos hasznos tudnivalók, gyakorlati tanácsok EZEN az oldalon találhatóak, az elkészítéséhez szükséges nyomtatványokat INNEN lehet letölteni.

forrás: birosag.hu

Szeptember 5-én – amennyiben a járványügyi-helyzet engedi – ismét lesz Megyenap Békéscsaba főterén.

A Békés Megyei Önkormányzat 2016 óta minden év szeptemberének első szombatján szervezi meg a megyei összetartozás napját, a Megyenapot. A visszajelzések és a rendezvény alatt tapasztaltak alapján elmondható, hogy sikeres, sok megyében élőt megmozgató esemény várta az előző években az érdeklődőket. Nem volt kérdés, hogy 2020-ban is lesz Megyenap.

– A koronavírus-járvány miatt sorra maradtak el a rendezvények, fesztiválok és falunapok, kezdetben úgy tűnt, mi sem tudjuk megszervezni az ötödik Megyenapot. A sikeres védekezésnek köszönhetően azonban enyhültek a megszorítások, ezért úgy döntöttünk a szervezőbizottsággal, hogy elkezdjük megtervezni a szeptember 5-ei rendezvényt. Természetesen, amennyiben a járványügyi-helyzet úgy alakul, módosíthatjuk a most született döntést, de bízunk abban, hogy erre nem kerül sor – mondta Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke.

Hozzátette: a rendezvényre érkezők biztonsága érdekében meg kell hozni néhány szigorítást, az idei Megyenap kicsit más lesz, mint a korábban megszokottak, de igyekeznek mindent megtenni azért, hogy a kilátogatók jól érezzék magukat, megtalálják az őket leginkább érdeklő programokat.

– Már az előző években is kiemelt figyelmet fordítottunk a gyermekekre, hiszen ők a jövőnk, a legdrágább értékeink. Idén azonban még inkább központba helyezzük a legkisebbeket. A programok tervezését elkezdtük, még sok-sok egyeztetésre van szükség, hamarosan jelentkezünk a részletekkel – zárta szavait Zalai Mihály.

Forrás: Békés Megyei Önkormányzat