A veszélyhelyzetben sem áll le a Békés Megyei Önkormányzat működése

Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett, mely a Békés Megyei Önkormányzat működését is befolyásolja.

A veszélyhelyzet során teendő intézkedéseket szabályzó 46/2020. (III. 16.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének és Bizottságainak 2020. március, április hónapra tervezett ülései elmaradnak.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény rendelkezései alapján a veszélyhelyzetben a megyei közgyűlés feladat- és hatáskörét a testület elnöke gyakorolja. Ez a felhatalmazás azonban nem korlátlan, hisz a vezető nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről. Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke minden döntés előtt egyeztetést fog kezdeményezni a közgyűlés tagjaival, és lehetőség szerint csak azok eredményei alapján kíván olyan elnöki döntéseket meghozni, amelyeknek szükségessége és arányossága összhangban áll a joggyakorlás elveivel. Az így hozott döntések a Békés Megyei Önkormányzat honlapján kihirdetésre kerülnek.

A közgyűlés és a bizottságok soron következő üléseinek várható időpontjáról – az egészségügyi veszélyhelyzet alakulásának figyelembe vételével – a későbbiekben ad tájékoztatást a megyei önkormányzat.

Az önkormányzat hivatalában töretlen a munkavégzés, de az ügyfelekkel történő kapcsolattartás elsősorban e-mailen, konzultáció esetén telefonon zajlik. A TOP-os fejlesztések megvalósítása folyamatos a településeken, továbbra is zajlik a bölcsődék, ipari parkok létesítése, az óvodák, iskolák, orvosi rendelők felújítása, az útfejlesztések és a turisztikai beruházások megvalósítása.

Forrás: Békés Megyei Önkormányzat