Megtartotta évértékelőjét dr. Takács Árpád kormánymegbízott  

Megtartotta évértékelőjét a Békés Megyei Kormányhivatal – Kiválóan teljesítette a jogszabályban meghatározott feladatait és társadalmi szerepvállalását a Békés Megyei Hivatal, adta tájékoztatásul dr. Takács Árpád kormánymegbízott, aki kifejtette: céljuk továbbra is a szolgáltató állam, az emberközpontú, ügyfélbarát közigazgatás megvalósítása.

Mint kiderült: A Békés Megyei Kormányhivatal jelentős előrelépéseket tett az egységes szemlélet, az egységes jogalkalmazás és eljárási rendek kialakítása terén, továbbá három kérdéskörben továbbra sem ismernek bocsánatot. Ezek a gyermekvédelmi és gyermeki jogok érvényesítésével kapcsolatos ügyek, az élelmiszerbiztonság és a környezetvédelem kérdésköre. 

A Békés Megyei Kormányhivatal 20 százalékos ügyfélforgalom növekedést tudhat a háta mögött. Pontosan 1.428.944 ügyfél fordult meg megye szerte a kormányhivatalokban 2019-ben.  Az elmúlt évben több mint 1.120.000 elsőfokú hatósági döntést hoztak, ez 10 százalékos emelkedés a korábbi évhez viszonyítva, 3 százalékkal, 717-re csökkent viszont a másodfokú döntések száma. Továbbra is töretlenül alacsony a kormányhivatal döntéseivel szemben bírósághoz fordulók aránya: tavaly 145 keresetet nyújtottak be a Szegedi és Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságokhoz, ebből 118 esetben utasították el a felperes keresetét, ami jól jellemzi a hatósági munka szakmai színvonalát. Tavaly 27 esetben kellett kijavítani a kormányhivatal döntését, 81 százalékra javult a pereredményesség. 

A Békés megyei kormányablakokban az átlagos várakozási idő tavaly 12 és fél perc volt, míg az átlagos ügyintézési idő 8 és fél perc. A kormányablak busznak köszönhetően a közigazgatás még közelebb került az állampolgárokhoz. 2019-ben a megye 41 településén összesen 108 alkalommal fordult meg a kormányablak busz. A kormányhivatal munkatársai 63.700 hatósági ellenőrzést folytattak le, intézkedni, szankcionálni 1.009 esetben kellett. Javult a megyében működő vállalkozók, vállalkozások jogkövető magatartása. 

A Békés Megyei Munkahelyek Biztonságáért Munkacsoport által megfogalmazott ajánlásoknak köszönhetően megyeszerte csökkent a munkabalesetek száma és tavaly nem történt halálos munkabaleset az agrárágazatban. 

A különböző mezőgazdasági és vidékfejlesztési jogcímeken tavaly rekordösszegű, 58,5 milliárd forint támogatás érkezett az agrárium szereplőihez. Tovább javult a megye munkaerőpiaci helyzete: 150 ezerre emelkedett a foglalkoztatottak létszáma, 10.582-re csökkent a regisztrált álláskeresők, és 7.500-ra a közfoglalkoztatásban résztvevők száma.  

Január 1-jétől egyes kormányhivatali és járási hatáskörök központi és területi államigazgatási szervekhez, nonprofit szervezetekhez, kamarákhoz kerültek. Március 1-jétől alapvetően változott a közigazgatás rendszere, megszűnt az úgynevezett „szuperjárás” vagyis a megyeszékhely szerinti járási hivatalok kiemelt szerepe a környezetvédelmi, természetvédelmi, munkavédelmi, útügyi, agrárügyi kérdésekben, ezen feladatok a megyei kormányhivatalokhoz kerültek. Szintén március 1-jétől megszűnt a közigazgatási másodfok, az állampolgárok az elsőfokú döntést követően közvetlenül a bírósághoz fordulhatnak jogorvoslatért esetleges sérelmeikkel. Ugyanezen időponttól kezdődően indított építéshatósági, építésügyi ügyekben a kormányhivatal munkatársai járnak el, ennek megfelelően a Békés Megyei Kormányhivatalban is létrejött az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály. Március 1-jétől már nem a járási hivatalok járnak el a szabálysértési ügyekben, hanem 37 ügytípusban a rendőrséghez került ezen hatáskör. 

Hazai forrásból, mintegy 790 millió forintból újították fel a Szarvasi Járási Hivatal teljes és a Szeghalmi Járási Hivatal két épületét, a hatékonyabb feladatellátás érdekében 100 millió forint értékben szerzett be új járműveket a kormányhivatal. Jelenleg zajlik a Sarkadi Járási Hivatal 600 millió forintos felújítása, bővítése, és 540 millió forint plusz támogatásnak köszönhetően idén Békéscsabán három, míg Szeghalmon, Mezőkovácsházán és Békésen egy-egy újabb kormányhivatali ingatlan energetikai fejlesztése valósul meg. Az Interreg V-A Románia-Magyarország Projekt keretében 110 millió forintból pályaorientációs, tanácsadó és módszertani központot létesítenek Békéscsabán. A kormányhivatal partnerségi szerződést köt a megyében működő szakképzési centrumokkal és a Békés Megyei Ügyvédi Kamarával. 

(Forrás: Békés Megyei Kormányhivatal)