Vésztő Város Képviselő-testületi ülésének napirendi pontjairól való beszámoló (2020.01.29.) 

A 2020-as év első képviselő-testületi ülésen kisebb-nagyobb viták alakultak ki a tagok között. A testület szavazott sürgősségi indítványban, a 2020. évi költségvetés első fordulóját is hosszasan tárgyalták, nem várt indulatokat kavart a művelődési központ éves programtervezet néhány eleme, valamint tájékoztatást kaphattunk a sertéspestis járványról, az ebösszeírásról és a madárinfluenzáról. 

A képviselő-testület tíz napirendi pontot tárgyalt, amelyben végül kilencben sikerült döntést hozni.  

Karakas Anikó polgármester asszony a napirendi pontok megtárgyalása előtt sürgősségi indítványról kért döntést a testülettől a TOP-1.2.1-es Kulturális és öregségi helyszínek turisztikai fejlesztésének pályázata kapcsán, amelyben szükséges a helyi építési szabályzat módosítása, hogy a közbeszerzés kiírásra kerüljön és folytatódjanak a munkálatok Mágoron. Kis Bettina csoportvezető röviden beszámolt a pályázat állásáról, és az elmúlt két évben végzett pályázati tevékenységről. Beszámolójában kitért arra, hogy Vésztő-Mágort 2018. év végén kiemelt fejlesztési területnek nyilvánította a képviselő-testület. Ezt követően 2019 tavaszán partnerségi tárgyalások folytak egészen április végéig. 2019. április 24-én egyeztető tárgyalást kezdeményezett a vésztői önkormányzat a szakhatóságokkal. A Békéscsabai Járási Hivatal Építési- és Örökségvédelmi Osztályának és a Környezetvédelmi- és Természetvédelmi Főosztály vezetői ismertették az önkormányzattal, hogy az eljárás és engedélyeztetés miatt szükséges egy örökségvédelmi- és környezeti hatástanulmányt elkészíteni a beruházással kapcsolatban. A találkozót követően nem folytatódott érdemi tárgyalás a hatóságokkal, és elakadt a munkafolyamat. 

Csüllög László képviselő felvetésében a pályázati eljárási rendet sérelmezte. Dr. Mike László alpolgármester hozzászólásában elmondta, hogy ez egy mulasztás az önkormányzat részéről, amelyet most kell megoldani. A hozzászólásokat követően a polgármester asszony felolvasta a határozatot, amelyet egyhangúan, kilenc igen szavazattal elfogadtak. 

A Szervezeti- és Működési Szabályzat 15. szakászára hívta fel a figyelmet Karakas Anikó polgármester. A szakasz tartalmazza a napirendek megtárgyalásait. Mint mondta, azok, akik megjelennek a nyílt ülésen, a napirendhez kapcsolódóan három percben kifejthetik véleményüket, viszont az elmondott hiányosságokat, problémákat továbbítani tudják az illetékesek számára. A polgármester arra kérte a lakosokat, hogy a város működésével és a felmerülő problémákkal az arra illetés személyeket keressék fogadóórán vagy a helyi csatornákon juttassák el panaszaikat, amelyet elsősorban a Városüzemeltetésen kell jelezni. 

A képviselő-testület az első napirendi pontban döntéshozatalt kért részvényjegyzésről az ALFÖLDVÍZ Zrt. működésének fenntartása érdekében. A testületi tagok a meghívott vezetőket, dr. Onody Gyula osztályvezető és Tinkáné Zvara Erzsébet 2. számú Területi Divízió vezetője válaszolt a felmerülő kérdésekre. Csüllög képviselő támogatja az Alföldvíz Zrt. kérelmét. Dr. Mike László alpolgármester a kormányzati támogatásról érdeklődött, majd Lázár, Berke, Szabó Gézáné és Szabó képviselő is kérdéseket rakott fel a vezetők számára a részvénnyel, vízminőség javítással, az arzén tartalommal, a vízvezeték rendszer cseréjével kapcsolatosan. A városvezető, Karakas Anikó hozzászólásában ismertette, hogy jelenleg nem tud a város a tőkeemelésre igent mondani. Ezután a képviselők szavazták, melyben 8 igen, 1 nem szavazattal elfogadták a határozati javaslatot, és elutasították az Alföldvíz Zrt. kérelmét.  

második napirendi pontban adásvételi szerződések megkötéséről döntöttek a fotovoltaikus erőművek létesítésének helyszínéül szolgáló, vésztői 0218/5, 0218/6, 0218/7 és 0218/10 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában a képviselők. 

harmadik napirendi pontban a 2020. év költségvetés tárgyalása vette kezdetét, amelyet február 15-ig kell elvégezni. Kéri Viola osztályvezető elmondta, hogy az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit továbbra is jelentősen meghatározza a központi költségvetésből származó támogatás. A normatív állami támogatás mértékét a lakosságszám, a kötelezően ellátandó feladatok mennyisége, valamint az adóerő képesség alakulása határozza meg. A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – 2 milliárd 888 millió 913 ezer (2.888.913eFt) forintban határozta meg. Az önkormányzati költségvetés összeállításakor 79 millió forint hiánnyal terveztek, amelyet egy második körös tárgyaláson kell 0 forintos hiányra produkálni. A képviselők az osztályvezetőt tudták kérdezni az összeállított költségvetésről, valamint véleményüket fejezték ki, és alternatívakat kértek a hiány csökkentésére a vezetőtől.  

Szabó Gézáné képviselő asszony örömét fejezte ki, hogy a TOP-1.2.1-es pályázat fejlesztési tartalékban 115 millió 630 ezer forintos összeg szerepel, így a 2019. november 27-én megtartott képviselő-testületi ülésen elhangzott vádakat egyértelműen megtudja cáfolni, amelyet az átadás-átvételi jegyzőkönyv is tanúsít. A Csüllög László és Szabó Gézáné között kialakult vitának Karakas Anikó polgármester vetett végett, majd megkérte a képviselőket, hogy a költségvetésre tegyenek javaslatot.  

A bizottság is megtárgyalta a költségvetést, amelyet elfogadásra ajánlott a képviselő-testületnek, amelyet 7 igen, 2 tartózkodással elfogadtak.  

negyedik napirendi pontban a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatát fogadták el a képviselők. 

2020. január 1-től lépett hatályba a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendelet, amely több kormányzati funkció megnevezését megváltoztatta, emiatt az ötödik napirendben a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását hagyták jóvá. 

hatodik napirendi pontban a polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása történt meg. Karakas Anikó polgármester asszony számára 2020. évben összesen 46 munkanap szabadság áll rendelkezésre.  

Technikai döntésként szerepelt az általános iskolai felvételi körzethatárok tervezetének véleményezése szerepelt a hetedik napirendi pontban. Vésztő, valamint Körösújfalu települések vonatkozásában kötelező felvételt biztosító iskolaként a Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szerepel. A Képviselő-testület egyetért a Gyulai Tankerületi Központ által meghatározott, a településen kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának 2020/2021. tanévre vonatkozó tervezett kialakításával.  

nyolcadik napirendi pontban az Orvosi centrum hiányzó bútorzatának pótlásához szükséges pénzeszközről való átadást tárgyalták. A 2019. december 18-án tartott ülésen a testület támogatta az Orvosi Centrum és Védőnői szolgálat eszközeiben tapasztalt hiányosságok pótlását, beszerzését a 2020 évi költségvetés terhére. A rendelőkben már biztosított a bútorzat egy része, illetve folyamatban van a pályázati forrásból megfinanszírozott bútorok szállítása is, de az orvosok rendelőbe való mihamarabbi beköltözéséhez és rendeltetésszerű működéséhez szükséges további bútorzat kialakítása 1 millió forintot biztosít az önkormányzat a 2020. évi fejlesztési céltartalék terhére. A képviselők kérdéseire, hogy milyen bútorok kerülnek kialakításra dr. Mike László alpolgármester válaszolt. A beszámolójában elmondta, hogy munka, vizeletes- és rakodóasztalok, ablakszegély pótlás, tárolószekrény, ebédlőasztal, étkezőszék, pelenkázó, pólyázó, adminisztrációs- és mérlegasztal kerül kialakításra, amelyet a Városüzem készít el.  

Nagy vitát kavart a kilencedik napirenden szereplő előterjesztésben a Sinka István Művelődési Központ, Népfőiskola és Városi Könyvtár 2020. évi városi programtervének tervezete, amelyet végül levettek a napirendi pontok közül, mert további költségkalkulációkat- és nagyobb részletességet kértek a képviselők a Sinka István Művelődési Központtól.  

Az utolsó napirendi pontban Karakas Anikó polgármester a két ülés között végzett munkájáról, valamint a jelenleg futó pályázatokról számolt be. Beszámolójában kitért arra, hogy jelenleg a városban 99 darab ledes lámpát szereltek fel és 60 darabot a használtak közül a jobb világítás érdekében. A szemétszállítás kapcsán is tárgyalt az illetékesekkel. Felhívta a lakosság figyelmét, hogy télen reggel 6:30, nyáron 6:00 órakor viszik el a kukákat, amelyekbe nem lehet salakot tenni. Ilyen esetben nem is szállítják el a hulladékot a porták elől. 

A pályázatokat státuszával kapcsolatban tizenöt pályázatról számolt be részletesen a városvezető. Ezek közül öt EFOP-os, és hét TOP-os pályázatról, amelyek nagy része lassan véget ér és elszámolás alá kerülnek.  

A polgármester beszámolóját követően a képviselők kérdéseket intézhettek a vezetőhöz, amelyben érdeklődtek a világítás cseréjéről, a salak elhelyezéséről, a Sportcsarnok építésével kapcsolatos aggályaikat is kifejthették és megvitathatták.  

Karakas Anikó meghívására Dr. Sánta Endre állatorvos tájékoztatta a képviselőket a sertéspestis, a madárinfluenza és az ebösszeírásól. A sertéspestis kapcsán elmondta, hogy a településen 146 sertéstartó van, így a sertésállomány Vésztőn 1000 darab. Kiemelte tájékoztatójában, hogy a sertéstartókat terheli a vérvétel laboratóriumi ellenőrzésének a megfizetése, valamint minden egyes esetben az eladás és a vágóhídra szállítás előtt a Gyomaendrődi Járási Hivatalhoz kell az engedélyt benyújtani.