A 2020-as év első képviselő-testületi ülésen kisebb-nagyobb viták alakultak ki a tagok között. A testület szavazott sürgősségi indítványban, a 2020. évi költségvetés első fordulóját is hosszasan tárgyalták, nem várt indulatokat kavart a művelődési központ éves programtervezet néhány eleme, valamint tájékoztatást kaphattunk a sertéspestis járványról, az ebösszeírásról és a madárinfluenzáról. 

A képviselő-testület tíz napirendi pontot tárgyalt, amelyben végül kilencben sikerült döntést hozni.  

Karakas Anikó polgármester asszony a napirendi pontok megtárgyalása előtt sürgősségi indítványról kért döntést a testülettől a TOP-1.2.1-es Kulturális és öregségi helyszínek turisztikai fejlesztésének pályázata kapcsán, amelyben szükséges a helyi építési szabályzat módosítása, hogy a közbeszerzés kiírásra kerüljön és folytatódjanak a munkálatok Mágoron. Kis Bettina csoportvezető röviden beszámolt a pályázat állásáról, és az elmúlt két évben végzett pályázati tevékenységről. Beszámolójában kitért arra, hogy Vésztő-Mágort 2018. év végén kiemelt fejlesztési területnek nyilvánította a képviselő-testület. Ezt követően 2019 tavaszán partnerségi tárgyalások folytak egészen április végéig. 2019. április 24-én egyeztető tárgyalást kezdeményezett a vésztői önkormányzat a szakhatóságokkal. A Békéscsabai Járási Hivatal Építési- és Örökségvédelmi Osztályának és a Környezetvédelmi- és Természetvédelmi Főosztály vezetői ismertették az önkormányzattal, hogy az eljárás és engedélyeztetés miatt szükséges egy örökségvédelmi- és környezeti hatástanulmányt elkészíteni a beruházással kapcsolatban. A találkozót követően nem folytatódott érdemi tárgyalás a hatóságokkal, és elakadt a munkafolyamat. 

Csüllög László képviselő felvetésében a pályázati eljárási rendet sérelmezte. Dr. Mike László alpolgármester hozzászólásában elmondta, hogy ez egy mulasztás az önkormányzat részéről, amelyet most kell megoldani. A hozzászólásokat követően a polgármester asszony felolvasta a határozatot, amelyet egyhangúan, kilenc igen szavazattal elfogadtak. 

A Szervezeti- és Működési Szabályzat 15. szakászára hívta fel a figyelmet Karakas Anikó polgármester. A szakasz tartalmazza a napirendek megtárgyalásait. Mint mondta, azok, akik megjelennek a nyílt ülésen, a napirendhez kapcsolódóan három percben kifejthetik véleményüket, viszont az elmondott hiányosságokat, problémákat továbbítani tudják az illetékesek számára. A polgármester arra kérte a lakosokat, hogy a város működésével és a felmerülő problémákkal az arra illetés személyeket keressék fogadóórán vagy a helyi csatornákon juttassák el panaszaikat, amelyet elsősorban a Városüzemeltetésen kell jelezni. 

A képviselő-testület az első napirendi pontban döntéshozatalt kért részvényjegyzésről az ALFÖLDVÍZ Zrt. működésének fenntartása érdekében. A testületi tagok a meghívott vezetőket, dr. Onody Gyula osztályvezető és Tinkáné Zvara Erzsébet 2. számú Területi Divízió vezetője válaszolt a felmerülő kérdésekre. Csüllög képviselő támogatja az Alföldvíz Zrt. kérelmét. Dr. Mike László alpolgármester a kormányzati támogatásról érdeklődött, majd Lázár, Berke, Szabó Gézáné és Szabó képviselő is kérdéseket rakott fel a vezetők számára a részvénnyel, vízminőség javítással, az arzén tartalommal, a vízvezeték rendszer cseréjével kapcsolatosan. A városvezető, Karakas Anikó hozzászólásában ismertette, hogy jelenleg nem tud a város a tőkeemelésre igent mondani. Ezután a képviselők szavazták, melyben 8 igen, 1 nem szavazattal elfogadták a határozati javaslatot, és elutasították az Alföldvíz Zrt. kérelmét.  

második napirendi pontban adásvételi szerződések megkötéséről döntöttek a fotovoltaikus erőművek létesítésének helyszínéül szolgáló, vésztői 0218/5, 0218/6, 0218/7 és 0218/10 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában a képviselők. 

harmadik napirendi pontban a 2020. év költségvetés tárgyalása vette kezdetét, amelyet február 15-ig kell elvégezni. Kéri Viola osztályvezető elmondta, hogy az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit továbbra is jelentősen meghatározza a központi költségvetésből származó támogatás. A normatív állami támogatás mértékét a lakosságszám, a kötelezően ellátandó feladatok mennyisége, valamint az adóerő képesség alakulása határozza meg. A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – 2 milliárd 888 millió 913 ezer (2.888.913eFt) forintban határozta meg. Az önkormányzati költségvetés összeállításakor 79 millió forint hiánnyal terveztek, amelyet egy második körös tárgyaláson kell 0 forintos hiányra produkálni. A képviselők az osztályvezetőt tudták kérdezni az összeállított költségvetésről, valamint véleményüket fejezték ki, és alternatívakat kértek a hiány csökkentésére a vezetőtől.  

Szabó Gézáné képviselő asszony örömét fejezte ki, hogy a TOP-1.2.1-es pályázat fejlesztési tartalékban 115 millió 630 ezer forintos összeg szerepel, így a 2019. november 27-én megtartott képviselő-testületi ülésen elhangzott vádakat egyértelműen megtudja cáfolni, amelyet az átadás-átvételi jegyzőkönyv is tanúsít. A Csüllög László és Szabó Gézáné között kialakult vitának Karakas Anikó polgármester vetett végett, majd megkérte a képviselőket, hogy a költségvetésre tegyenek javaslatot.  

A bizottság is megtárgyalta a költségvetést, amelyet elfogadásra ajánlott a képviselő-testületnek, amelyet 7 igen, 2 tartózkodással elfogadtak.  

negyedik napirendi pontban a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatát fogadták el a képviselők. 

2020. január 1-től lépett hatályba a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendelet, amely több kormányzati funkció megnevezését megváltoztatta, emiatt az ötödik napirendben a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását hagyták jóvá. 

hatodik napirendi pontban a polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása történt meg. Karakas Anikó polgármester asszony számára 2020. évben összesen 46 munkanap szabadság áll rendelkezésre.  

Technikai döntésként szerepelt az általános iskolai felvételi körzethatárok tervezetének véleményezése szerepelt a hetedik napirendi pontban. Vésztő, valamint Körösújfalu települések vonatkozásában kötelező felvételt biztosító iskolaként a Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szerepel. A Képviselő-testület egyetért a Gyulai Tankerületi Központ által meghatározott, a településen kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának 2020/2021. tanévre vonatkozó tervezett kialakításával.  

nyolcadik napirendi pontban az Orvosi centrum hiányzó bútorzatának pótlásához szükséges pénzeszközről való átadást tárgyalták. A 2019. december 18-án tartott ülésen a testület támogatta az Orvosi Centrum és Védőnői szolgálat eszközeiben tapasztalt hiányosságok pótlását, beszerzését a 2020 évi költségvetés terhére. A rendelőkben már biztosított a bútorzat egy része, illetve folyamatban van a pályázati forrásból megfinanszírozott bútorok szállítása is, de az orvosok rendelőbe való mihamarabbi beköltözéséhez és rendeltetésszerű működéséhez szükséges további bútorzat kialakítása 1 millió forintot biztosít az önkormányzat a 2020. évi fejlesztési céltartalék terhére. A képviselők kérdéseire, hogy milyen bútorok kerülnek kialakításra dr. Mike László alpolgármester válaszolt. A beszámolójában elmondta, hogy munka, vizeletes- és rakodóasztalok, ablakszegély pótlás, tárolószekrény, ebédlőasztal, étkezőszék, pelenkázó, pólyázó, adminisztrációs- és mérlegasztal kerül kialakításra, amelyet a Városüzem készít el.  

Nagy vitát kavart a kilencedik napirenden szereplő előterjesztésben a Sinka István Művelődési Központ, Népfőiskola és Városi Könyvtár 2020. évi városi programtervének tervezete, amelyet végül levettek a napirendi pontok közül, mert további költségkalkulációkat- és nagyobb részletességet kértek a képviselők a Sinka István Művelődési Központtól.  

Az utolsó napirendi pontban Karakas Anikó polgármester a két ülés között végzett munkájáról, valamint a jelenleg futó pályázatokról számolt be. Beszámolójában kitért arra, hogy jelenleg a városban 99 darab ledes lámpát szereltek fel és 60 darabot a használtak közül a jobb világítás érdekében. A szemétszállítás kapcsán is tárgyalt az illetékesekkel. Felhívta a lakosság figyelmét, hogy télen reggel 6:30, nyáron 6:00 órakor viszik el a kukákat, amelyekbe nem lehet salakot tenni. Ilyen esetben nem is szállítják el a hulladékot a porták elől. 

A pályázatokat státuszával kapcsolatban tizenöt pályázatról számolt be részletesen a városvezető. Ezek közül öt EFOP-os, és hét TOP-os pályázatról, amelyek nagy része lassan véget ér és elszámolás alá kerülnek.  

A polgármester beszámolóját követően a képviselők kérdéseket intézhettek a vezetőhöz, amelyben érdeklődtek a világítás cseréjéről, a salak elhelyezéséről, a Sportcsarnok építésével kapcsolatos aggályaikat is kifejthették és megvitathatták.  

Karakas Anikó meghívására Dr. Sánta Endre állatorvos tájékoztatta a képviselőket a sertéspestis, a madárinfluenza és az ebösszeírásól. A sertéspestis kapcsán elmondta, hogy a településen 146 sertéstartó van, így a sertésállomány Vésztőn 1000 darab. Kiemelte tájékoztatójában, hogy a sertéstartókat terheli a vérvétel laboratóriumi ellenőrzésének a megfizetése, valamint minden egyes esetben az eladás és a vágóhídra szállítás előtt a Gyomaendrődi Járási Hivatalhoz kell az engedélyt benyújtani.  

A Nemzeti Népegészségügyi Központ Járványügyi és Infekciókontroll Főosztályának tájékoztatója szerint Magyarországon az év negyedik hetében az orvosi jelentések becslései alapján 2020. január 20. és 26. között 17 464 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.

A betegek száma Pest (321), Győr-Moson-Sopron (256) megyében és Budapesten (239) a legmagasabb. Csongrád (44), Somogy (63) és Tolna (68) megyében a legalacsonyabb. Eddig nyolc területen igazolták laboratóriumi vizsgálatok alapján az influenzavírus által okozott megbetegedéseket.

A betegek 33,1%-a 0-14 éves gyermek, 36,1%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek korcsoportjába tartozott a betegek 23,2%-a, 7,6%-a 60 éven felüliek közül került ki.

A fekvőbeteg-ellátó intézményekben az ellátott betegeknél kezdeményezett laboratóriumi vizsgálat során ötven esetben influenza A, és három esetben influenza B pozitív eredményt mutattak ki.

Bács-Kiskun megyében torokfájással, köhögéssel, magas lázzal, hidegrázással jelentkező légúti járvány alakult ki egy óvodában. Heves megyében és Baranya megyében egy egészségügyi intézményben influenzaszerű tünetekkel járó járvány alakult ki, ami az ápoltakat és a dolgozókat is érintette.

Forrás: Nemzeti Népegészségügyi Központ oldala 

Az Országos Főállatorvos Magyarország teljes területén elrendelte a baromfik zártan tartását az 1/2020. számú határozat alapján. A határozat azokra a gazdaságokra vonatkozik, amelyeknél az állatok kifutója felülről és oldalról nem védett megfelelő erősségű madárhálóval. A cél, hogy a vadon élő madarakkal való érintkezés lehetősége csökkenjen, így a madárinfluenza vírussal történő fertőzések kockázata elkerülhetővé váljon.  

Mint ismeretes, Hajdú-Bihar megyében, Létavértesen egy kacsatartó gazdaságban is felütötte a fejét a madárinfluenza, amelyet január 14-én igazolt a Nébih laboratóriuma. A vizsgálatok a betegség H5N8 altípusát mutatták ki, ezért ebben a kacsatartó gazdaságban 115.000 darab kacsát kellett leölni.  

Érvényben van a baromfitelepek járványvédelmi minimum feltételeit tartalmazó 2017-es főállatorvosi határozat, amely előírja az állományok közötti terjedés megakadályozását. Az előírások között szerepel az is, hogy a takarmányt zártan, fedett helyen kell tartani, és nyílt vízből tilos itatni a jószágokat, továbbá az állatok almozására használt anyagot is óvni kell a vadmadaraktól! A H5N8 vírustörzs a baromfifélékre veszélyes. A betegségről, az aktuális információkról a Nébih aloldalán tájékozódhatnak: https://portal.nebih.gov.hu/madarinfluenza 

Forrás: Nébih


Mi az a madárinfluenza? 

A madárinfluenza házi- és vadon élő madarak betegsége. A kórokozó influenza vírus változékonysága miatt kialakulhat a vírusnak olyan változata, mely embereket is képes megbetegíteni. Európában azonban ennek csekély az esélye az állatokkal való szoros kontaktust kerülő állattartási gyakorlat és a baromfiból származó termékek fogyasztási szokásai miatt. 

Forrás és további információ: https://portal.nebih.gov.hu/gyik/allat/gyakran-ismetelt-kerdesek/madarinfluenza 

 

Évindító önkormányzati fórumot tartott a Békés Megyei Önkormányzat, amelyen a települési- és a megyei nemzetiségi önkormányzatokat, az egyházakat és egyéb civil szervezeteket érintő aktuális témákról tartottak koordinációs értekezletet. A fórumon beszédet mondott többek között dr. Takács Árpád; Zalai Mihály és Gyopáros Alpár.  

Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke a TOP-os programokról beszélt, melyben kiemelte, hogy Békés megyében 62 milliárd forint értékben születettek támogatói döntések, amelyek már megvalósultak vagy folyamatban vannak. 

Mint kiderült, a Terület és Településfejlesztési Operatív Programban beadott projektek felével a kedvezményezettek 2019 végéig elszámoltak, a pályázatok egy része kivitelezés alatt áll, és vannak közbeszerzés vagy tervezés alatt álló fejlesztések is. Az épitóipari árak emelkedése miatt Békés megyében a költségnövekedés miatt 26 igényt hagytak jóvá 445 millió forint értékben. További 18 kérelem vár még feldolgozásra, és eddig 464 projektet világítottak át 150 milliárd forint értékben 

Dr. Papp Emese, a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályának főosztályvezetője a Belügyminisztérium önkormányzati pályázati lehetőségeiről tartott előadást a megjelenteknek. Beszédében kihangsúlyozta, hogy az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre 6 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre, míg a megyei önkormányzatok fejlesztési feladatinak támogatása 300 millió forint. Öt milliárd forintos keretet lehet megcélozni a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásnál. Az önkormányzatok rendkívüli támogatására 8 milliárd forint áll rendelkezésre, a vis maior támogatásra 6,1 milliárd, az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 1,5 milliárd, a Magyar Falu Program alprogramjainak támogatására pedig 40 milliárd forint. 

Gyopáros Alpár, a Miniszterelnökség Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztosa a Magyar Falu Programról és a várható új kiírásokról beszélt. A program céljait határozta meg, miszerint szükséges megállítani a falvak elnéptelenedését és a népességcsökkenés visszafordítására kell törekedni. A kistelepülésekről való elvándorlás főbb okaiként a közösségi élet hiányát, a közlekedés, az infrastruktúra és az intézményrendszer fejletlenségét említette. A Magyar Falu Programban múlt évben 15 pályázati kiírás jelent meg, valamint idén több pénz jut az alsóbbrendű utak felújítására is. 

Fotó: Zentai Péter

Három éve folyik Vésztőn önkormányzati juhtartás. A juhtelepet a Szilér utcában alakították ki, ahol jelenleg 250 darab anyajuh található. A közmunkaprogram keretén belül 8 főnek biztosított a megélhetése, akik fejési és állatgondozási feladatokat látnak el. A juhtelep megbízott vezetője Hízó Zoltán. 

vésztői juhtelep egyszerre szolgálja az egykor országos hírű helyi juhtenyésztés felélesztését. Az önkormányzati telep úgy biztosít biztos megélhetést, hogy közben egy hosszú távú tevékenység alapjait rakja le.  

vésztői juhtelepen a francia „lacaune” fajta található meg, melynek jellemzője a magas tejhozam. A beállított anyabirkák fejése két rotációban történik, így alkalmanként 60-80 liter tej fejhető. Ez anyabirkánként 0,5-1 liter tejhozamot jelent. Az itteni tapasztalatok alapján körülbelül 90 napig fejik a telepen az anyabirkákat, és a lefejt tejmennyiséget egy speciális hűtőtartályban tárolják 3-5 napig. Az itt lefejt tejmennyiséget három naponta szállítják át a Vésztői Sajtmanufaktúrába feldolgozásra. 

A vésztői juhtelep

A juhtelepen való folyamatos munkavégzéshez és működtetéshez minden feltétel adott, mint a fejőház, tejhűtő és a szállító eszközök, valamint kialakításra került egy vasszerkezetű hodály rész is. A belső udvarrész szilárd burkolattal, egyes helyeken meglévő beton lapokkal lefedésre került, de a telep teljes mértékű kialakítása jelenleg is folyamatban van. 

A zavartalan működés biztosítása és a fejlesztés érdekében idén nyári karám kialakítása, valamint az állattartó rész bővítése miatt az elektromos hálózatot korszerűsítése is megtörténik. További felújítási munkálatokat is tervez a város vezetése a juhtelepen.  

Videónkat megtekinthetik az alábbi linken!

Az év első nagyobb rendezvényeként Szeghalom Város Önkormányzata hagyományaihoz híven, január 24-én köszöntötte azoknak a cégeknek a vezetőit, amelyek a legtöbb iparűzési adót fizették be a település kasszájába. 

Az önkormányzat nevében Macsári József polgármester köszönte meg a befizetett adóforintokat. A polgármester tájékoztatta a vendégeket a különböző adónemekben érkezett bevételekről, azok felhasználásáról, valamint a pályázati forrásokból tervezett beruházásokról. 

A fogadáson Liszi Melinda, a Békéscsabai Jókai Színház művészének műsorát tekinthettük meg. A köszöntők és a beszámolót követően eszmecserék folytak a város vezetője, képviselői és a cégek között arról, hogy hogyan lehet a fejlődést töretlenül folytatni.

Kép forrása: Szeghalom Város Önkormányzata

Az Országos Mentőszolgálat és a Vodafone Magyarország Alapítvány új mobilapplikációval rukkolt el, amely életeket menthet, valamint gyorsabbá és hatékonyabbá teheti a segélyhívást! Az Életmentő elnevezésű applikáció nemcsak a mentők, de a betegek szempontjából is nagy segítség lehet a bajban!  

Az ÉletMentő alkalmazás előnye, hogy tárolja az előre feltöltött egészségügyi adatokat, melyeket segélyhívás során a mentők számára rendelkezésére bocsát. Az ÉletMentő applikáció hívásai szintén a klasszikusnak tartott segélyhívást teszi ki, de a hívások alkalmával a bejelentéskor a monitoron egy digitális adatcsomag jelenik meg. 

Az applikáció letöltése után a tulajdonos nevét, e-mail és telefon elérhetőségét, valamint a TAJ-számát kéri az orvosi azonosításhoz. A regisztrációt egy aktiváló kóddal kell megerősíteni. A sikeres regisztrációt követően a profilunkat elkészíthetjük, melyben megadhatjuk, ha egészségügyi panaszainkat, vagy a legközelebbi hozzátartozó telefonszámát is, akit baj esetén értesíthetnek 

Több kiegészítő funkciót is tartalmaz az applikáció: POI adatbázissal rendelkezik, így a felhasználóhoz megtalálhatják a legközelebb eső gyógyszertárakat, kórházakat, defibrillátorok elérhetőségeit, valamint egy általános elsősegélynyújtó kisokos is rendelkezésre áll. Az ÉletMentő applikáció eddig Csehországban, Ausztriában és Szlovákiában is sikeres működést ért el. Az ÉletMentő applikáció ingyenesen elérhető. 

Androidos készülékekre ide kattintva telepíthető az applikáció, míg Apple-készülékekre ide kattintva. 

 

Egy valóságos rémálom vette kezdetét Balogh Katalin és családja életében. A részletre fizetett, összkomfortos, felújított házuk január 22-én leégett. A házban két felnőtt és öt gyermek élt. A gyermekek, Szebasztián, Ketrin, Raffael, Alexander és Jennifer jelenleg biztonságban vannak a nagyszülőknél, a szülők Katalin és Zoltán lakhatási helyzete bizonytalan.

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása alapján 21:45-kor érkezett a bejelentés, hogy Vésztőn a Móra Ferenc utca 5. alatti lakóingatlan lángokban áll. A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltók három gépjárművel vonultak ki a helyszínre. Az egységek kiérkezésekor az épület teljes terjedelmében égett, a tüzet három sugárral oltották el. Az oltási munkálatok során két darab gázpalackot hoztak ki a hivatásos tűzoltók az épületből, amelyek hőhatásnak voltak kitéve, ezért ezeket visszahűtötték. Sajnos a család egyik kiskutyáját már nem sikerült időben kimenteni a lángok közül.

A házban hat személy tartózkodott, egy felnőtt, illetve öt gyermek. Az édesapa, Csák Zoltán bátorságának köszönhetően személyi sérülés nem történt. A házra nem volt lakásbiztosítás kötve.

A család minden támogatást megkap a Vésztői Önkormányzattól, hogy biztonságban tudják újrakezdeni az életüket.

Videónkat itt tekinthetik meg!

Az alábbi számlaszámon tudnak pénzbeli segítséget nyújtani a család számára: OTP 11773339-01658091

Méltó módon, ünnepélyes keretek között emlékezik meg Dévaványa Városa a magyar kultúra napjáról és a kétévente ,,Dévaványa Kultúrájáért” díjat kapó személyről. 2020. január 22-én ezt az elismerő díjat Papné Auer Ildikó kapta. 

A ,,Dévaványa Kultúrájáért” elismerő címet olyan személynek adományozzák a településen, akik a település közművelődési, közgyűjteményi intézményeiben legalább tizenöt éven keresztül aktív dolgozók, kiemelkedő szakmai felkészültséggel bírnak, továbbá jelentős mértékben hozzájárulnak az intézményben/intézményekben folyó szakmai, eredményes munkákhoz!

A képen: Papné Auer Ildikó (fotó: Ambruzs-Szabó József)

Az elismerő díjat Valánszki Róbert, Dévaványa Város polgármestere adta át.  Az eseményt a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak előadása koronázta meg. 

Gratulálunk a díjazottnak és további eredményes munkát kívánunk! Videónkat jövőhéten tekinthetik meg az eseményről! 

További képeket az alábbi linken találnak! 

A képeket készítette: Ambruzs-Szabó József.

Az országban egyedülálló Vésztő városában a Sinka István Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Népfőiskola, hiszen második alkalommal részesült Minősített Közművelődési Intézményi Cím díjban. A díjakat a budapesti Uránia Filmszínházban a magyar kultúra napján vehették át az intézmények vezetői az ország legjobb Minősített Könyvtár Cím, Könyvtári Minőségi Díj, Minősített Közművelődési Intézmény Cím és Közművelődési Minőség Díj kategóriákban. A kitüntetéseket Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára és dr. Fülöp Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma művészeti, közművelődési és közgyűjteményi ügyekért felelős helyettes államtitkára adta át. 

A Minősített Közművelődési Intézmény Cím csak azoknak a közművelődési szervezeteknek adományozható, amelyek a közművelődés minőségfejlesztésének alkalmazásával kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. 

A Sinka István Művelődési Központ művészeti tevékenységeket, múzeumi kiállításokat, közművelődési feladatokat lát el – mint az életen át tartó tanulás, kulturális alapon való gazdaságfejlesztés, közösségi és társadalmi részvételt fejlesztését, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozását -, továbbá a helyi fiatalok társadalmi integrációját segíti elő, és szabadidős szolgáltatásokat is biztosít. Mindezen alaptevékenységek mellett Vésztő legikonikusabb jelképe és a közösség alappillére a művelődési ház.  

A képen dr. Fülöp Péter, Csősz Ferenc és Fekete Péter (kép forrása: NMI)

A megtisztelő cím átadásán Csősz Ferenc, a Sinka István Művelődési Központ igazgatója, Karakas Anikó Vésztő Város polgármester asszonya és Sipos Andrea a Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei igazgató asszonya vett részt.  

Minősített Könyvtár Címben részesült a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár; a pécsi Csorba Győző Könyvtár; az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár; a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár; Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár; a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény; továbbá a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár.  

Könyvtári Minőségi Díjban a szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár részesült. 

Minősített Közművelődési Intézmény Címben részesült a szolnoki Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft.; az Agóra Veszprém Kulturális Központ; Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház; Felsőtárkányi Művelődési Ház; Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ, Vörösmarty Művelődési Ház; vésztői Sinka István Művelődési Központ, Népfőiskola és Városi Könyvtár, és nem utolsó sorban Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár. 

A 2019. évi Közművelődési Minőség Díj birtokosa a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Babits Mihály Kulturális Központ. 

A kitüntetések után a magyar kultúra napján kiváló művészek, előadók, artisták ünnepi gálaműsorát tekinthették meg a résztvevők.  

 Képek forrása: Nemzeti Művelődési Intézet