SZEGHALOM VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK FŐBB NAPIRENDI PONTJAIRÓL VALÓ BESZÁMOLÓ (2019.11.25.)

A novemberi képviselő-testületi ülésen terítéken volt az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves beszámolója, a térítési díj rendeletének módosítása és a Ruzsadent Kft. Székhely változásának tudomásul vétele.  

Szeghalom városa minden évben megtartja közmeghallgatását, melyen nem volt ez alkalommal felszólaló. Ezt követően a testület elfogadta a napirendi pontokat.  

Macsári József, polgármester elmondta, hogy a háromnegyedéves beszámoló nem kötelező jellegű, de ők ezzel is kívánják tájékoztatni a lakosságot, valamint havonta elszámolást nyújtanak be a Magyar Államkincstár felé. Kiemelte, hogy 2,6 milliárd Forintot meghaladó költségvetési főösszeggel gazdálkodnak. A februárban elfogadott alapköltségvetés 600 millió Forintos összeggel változott meg. A város bevétele a háromnegyedéves átlagnak megfelelően, 93%-ban teljesültek, ami az év végére nagy valószínűséggel eléri a 100%-ot. A működési bevételek meghaladták a tervezett szintet. Felhalmozási bevételeit is megnőttek. A költségvetés kiadási oldalán 62,8%-ban a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó járulékok; a dologi kiadások; az ellátottak pénzbeli ellátása teljesült. A képviselő-testület ezután egyhangúan elfogadta a polgármester kiegészítését és a beszámolóját. 

Az intézményt működtető központ 5%-os nyersanyag érték- és térítési díj emelkedésének megtárgyalását hallgathattuk meg. Macsári József polgármester a napirendhez kapcsolódóan tájékoztatta a képviselőket, hogy nőttek az élelmiszerek beszerzési árai, a garantált bérminimum és az üzemanyagárak is, valamint felhívta a figyelmet a közbeszerzéssel beszerzett élelmiszerek megvételére, ami nem minden esetben úgy teljesül, ahogy kellene. Ács Zsolt képviselő-úr felszólalásában javasolta, hogy az 5%-os támogatási arányt növeljék. Ács képviselő úr felvetésére Hegyesi Zsuzsanna képviselő asszony reagált, aki kellőképpen tájékoztatta a hozzászólókat. A képviselők szavaztak a napirendi javaslatról, amelyet két tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. 

A bejelentések között benyújtott és benyújtani kívánt TOP-os pályázatokról tájékoztatta a polgármester a hallgatóságot. Ilyen az őstermelői piac létrehozásának pályázata, amelyet harmadik nekifutásra kívánnak megpályázni. Döntést hoztak arról is, hogy a Tildy Zoltán Általános Iskola Arany János Tehetségprogramban való résztvevőinek támogatásáról is döntöttek, amelyet egyhangúan elfogadtak. 

Elégedetlenségét fejezte ki Ács Zsolt képviselő úr a Szeghalmi Futball Club és a Szeghalmi Női Kézilabda Club igénylésével kapcsolatosan. Hegyesi Zsuzsanna képviselő asszony szintén nehezményezte, hogy a sportegyesületek vezetői az utolsó pillanatban adták be indítványukat. Dr. Farkas József alpolgármester indítványozta, hogy az egyesületi igénylést vegyék le napirendjükről, és egy konkrétabb, megalapozottabb kérelmet nyújtsanak be a kérelmezők a testület elé.  

Bartis Márton képviselő úr felszólalásában faültetésre tett indítványt. A képviselő-testületi ülést ezt követően lezárta Macsári József polgármester.  

Videónkat megtekinthetik az alábbi linken!