A közösségi összefogás és fejlesztések jelentik a jövőt Vésztőn és környékén

A részvételi demokrácia speciális kérdéseivel foglalkoznak a TOP 5.3.1. projekt keretében Vésztőn minden hónapban. A projektet Ambrus Szilvia koordinálja Vésztőn, Bélmegyeren és Körösújfaluban. A TOP-os projekt a három településen három éven keresztül fog zajlani.

A TOP-5.3.1-es pályázat keretében lehetőség nyílik a helyi közösségek fejlesztésére, amely a közösségi szerepvállalás erősödésedét eredményezi, így nemcsak társadalmi felzárkózás indul el a településen, hanem a közösségi munka hatására az érintettek együttműködnek a problémák megoldásában.

A közös érdek rendkívül fontos erőforrása a közösségi aktivitásnak. Egy település akkor lesz sikeres a lakónépesség megtartásában, ha lakossága számára biztosítja azokat a szolgáltatásokat, amelyek élhetővé, „otthonossá” teszik a települést, kereteket és tartalmat biztosít a szabadidő hasznos eltöltéséhez, ösztönzi a közösségi élet fejlődését. A „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt megvalósítási időszaka alatt helyi együttműködést erősítő programokat terveznek a településeken. Ilyen a szakmai tanácsadás; a helyszíni mentorálás, a közösségfejlesztés, szakmai műhelyek létrehozása és képzések beindítása.

A programról és a közösségi beszélgetésekről további információt Ambrus Szilviától kérhetnek, valamint a projekt Facebook oldalán.