VÉSZTŐ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK FŐBB NAPIRENDI PONTJAIRÓL VALÓ BESZÁMOLÓ (2019.06.26)

A júniusi képviselő-testületi ülésen a képviselők elégedetlenségüket fejezték ki a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény munkájával kapcsolatosan; pályázatok benyújtásáról döntöttek; a közmunkaprogram is terítéken volt, valamint a helyben működő aktív sportegyesületek beszámolóit véleményezték és fogadták el.  

Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2018-as beszámolója  

Molnár Sándor polgármester elmondta, hogy megkapták az intézmény beszámolóját, amely sok problémára tér ki. Ilyen probléma elsősorban az anyagi biztonság fenntarthatósága az intézményen és telephelyein belül.  Hajnalné Pénzes Edit elmondta, hogy a társulás könyvelését 2019. január elsejétől Füzesgyarmat Város Önkormányzata vette át. A polgármester sajnálatos dologként említette, hogy a kistérségi társulásból több település is kilépett, de reményét fejezte ki, hogy a gördülékeny fenntarthatósághoz meglesz az elegendő forrás nemcsak anyagilag, továbbá reméli, hogy a megfelelő végzettségű, humánus szakember ellátottság is bővül ezen a területen. Ezt követően öt képviselő is elégedetlenségét fejezte ki az intézménnyel kapcsolatban, és kérdésekkel fordult az intézményvezető felé. Ilyen felvetés/kérdés volt többek között az idősek nem megfelelő ellátása, a munkaruha hiánya, az étel rossz minősége, hiányzó munkajogász, rendszergazda és szolgálati autó, az intézmény lakói között kialakult rossz légkör, az intézménybe bekerülés várólistája, az intézmény intézkedési terve és forrásai.

Az intézményvezető asszony elmondta, hogy a 2018-as költségvetés nem volt megfelelő, emiatt a munkabérek és a számlák határidőre való befizetése is veszélybe került.  Az önkormányzat a hiányzó összeget támogatta, de többször is hivatkozott az intézményvezető a forráshiányra, amely nehezítette korábbi munkájukat. Vésztőn a szakmai létszám a jogszabálynak megfelelő, de hozzátette, hogy a szakemberek leterheltek. Ezen felül Hajnalné elmondta, hogy az Idősek otthonában nem szeretnek dolgozni a közfoglalkoztatottak, emiatt – elmondása alapján – nem veszik mindenhol hasznukat. Munkaruhát, rendszergazdát, munkajogászt forráshiány miatt nem tudnak biztosítani. A kistérségi társulásnak Szeghalmon van autója, de nincs gépkocsi vezetője. Ezentúl Körösújfalu és Bucsa településen van még használható kisbusz, amely teljesen lefedi ezen településeket és ott használják.

A nem megfelelő étellel kapcsolatban a szolgáltató egység munkatársa adott választ, aki elmondta, hogy különböző szempontok alapján kell az ételeket elkészíteni, bevizsgáltatni. A szolgálató egység munkatársa ígéretet tett, hogy az ételek megfelelő minőségére jobban fognak figyelni, és a jelenlegi étlap bővítését fogják elkészíteni a vésztői intézmények számára. Végszóként a polgármester elmondta, hogy az étel kiszállító egységgel most jár le a szerződés, amelyet egy hónapra még meghosszabbítanak. Amennyiben a szolgáltatás nem lesz megfelelő, úgy felmondják a szerződést és a helyi szolgáltatóktól fognak árajánlatot kérni az élelmezési ellátással kapcsolatban. A két órán át tárgyalt napirendi pontot a képviselők elfogadták, de mihamarabbi visszajelzést várnak az intézményvezető részéről.  

Vésztői Városüzemeltetési Iroda 2018. évi közmunkaprogrammal összefüggő tevékenységéről szóló beszámolója 

Farkas János a Vésztői Városüzemeltetési Iroda vezetője elmondta, hogy a településen a harmadára csökkent a közfoglalkoztatottak száma, emiatt valamivel több mint 200 ember végzi a településen a karbantartási munkálatokat. Ez az hirtelen, drasztikus fogyás – amely pozitív, mert nagyon sokan a munkavilágába kerültek vissza nem közfoglalkoztatottként – azt eredményezte, hogy szakemberhiánnyal küzdenek jelenleg és kevesen vannak, akik fűnyírást, karbantartást, traktorvezetést és más egyéb feladatokat tudnának ellátni a településen. Emiatt EFOP program keretén belül traktoros képzést is indítottak tizenkét fő részére, amelyből csak négy főnek sikerült levizsgáznia. Több képviselő is jelezte, hogy néhány utcán mihamarabb fűnyírási, fa metszési, zöld hulladék elszállítási munkálatokat kellene elvégezni. A Vésztői Városüzem beszámolóját a képviselő-testület egyhangúan elfogadta.  

Sportegyesületek beszámolói 

A Vésztőn működő sportegyesületek beszámolóit tanulmányozták és beszélték át a képviselők. Az egyesületek vezetői zömmel részt tudtak venni a testületi ülésen. A Marvel Team és a Turbucz István Tenisz Klub vezetői vettek részt az ülésen, akik örömmel válaszoltak a felmerülő kérdésekre. Egyedül a Vésztői SE Megye I-es labdarúgó csapatának beszámolója nem került elfogadásra hiányzó szakmai tartalom miatt.  

A nyílt képviselő-testületi ülés rögzített, teljes anyagát megtekinthetik 2019. július 03-án a Körös-Sárrét Televízió csatornáján.