Lázár János kormánybiztos volt a főelőadó a Vállalkozói Est és Gazdafórumon – Aláírásra került a Vésztői Ipari Park létrehozását célzó stratégiai megállapodás

A hagyományoknak megfelelően ebben az évben is megrendezésre került a Vállalkozói Est és Gazdafórum Vésztőn, 2019. április 10-én, este 18.00 órától a Sinka István Művelődési Központban. A rendezvény házigazdája és fővédnöke Molnár Sándor, Vésztő Város polgármestere.

Az est egyik díszvendége és előadója Lázár János kormánybiztos volt, továbbá Dr. Kovács József, a Békés megyei 03-as számú választókerület országgyűlési képviselője. Meghívott vendégként érkezett Dr. Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánybiztos; Détárné Molnár Andrea, a Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatal hivatalvezető asszonya; Szabó Gézáné, Vésztő Város alpolgármester asszonya; valamint valamennyi helyi települési képviselő és kistérségi polgármesterek is tiszteletüket tették a rendezvényen 

Molnár Sándor, Vésztő Város polgármestere köszöntötte a megjelenteket a Vállalkozói Esten. Ezt követően részletesen bemutatta a település gazdasági helyzetét, és kitörési lehetőségeit, melyben a Sportcsarnok- és wellness központ létrehozása; a Vésztő-Mágori Emlékmű létrehozásával és ipari part létesítésével érhet el a település. Előadásában beszélt a közfoglalkoztatottak sikeres piacra történő visszavezetését a munka világába, amely a helyi gazdaság egyik mérföldköve és mutatója.  

Dr. Kovács József, országgyűlési képviselő, mint mondta “Én is nagyon köszönöm, hogy a választókerület egészéből ilyen szép számmal megtisztelték a jelenlevők a mai rendezvényt Vésztőn, a választókerület legnagyobb településétől Gyulától, a legkisebbik Újszalontával bezárólag, és minden településnek itt van a vezetője.” Megköszönte az országgyűlési képviselő úr Lázár Jánosnak, hogy elfogadta a meghívást, majd ünnepélyesen is megnyitotta az estét.  

A megnyitó után, Molnár Sándor Vésztő Város polgármestere és Kincses József, az Elektro Plank Kft. Ügyvezető ura, a helyi településfejlesztési terveket, a Vésztői Ipari Park létrehozásának előzményei és cégbemutató címmel mutatták be előadásaikat a megjelenteknek. 

Molnár Sándor, Vésztő Város polgármestere

Molnár Sándor, mint mondta “A 2014-es választások után, mint minden önkormányzat, a Vésztői Önkormányzat is elkészítette gazdasági programját, amely tizenöt célterületre, 112 fejlesztési irányra, 6,5 milliárd Forintnyi összegről álmodtunk akkor. Minden ígéret annyit ér, amennyit betartunk belőle. Az eredmények a mai nappal és az idei évre vonatkoztatva azt mutatják, hogy ezek az ígért programok 90%-ban tudnak teljesülni, illetve olyan fejlesztési terveket is megtudtunk csinálni, amelyeket a gazdasági tervben nem is írtunk bele, de igény mutatkozott rá. Hazai és Európai Uniós forrásból az áhított 6.6 milliárd helyett, eddig 7 milliárd Forintot sikerült elnyerünk és a megvalósítását elkezdeni. Az Önök adóforintjai is ezekbe a beruházásokba kerülnek bele.”

A polgármester tüzetesen bemutatta a település gazdaságát. Elmondta, hogy a környékhez képest Vésztőn a gazdasági aktivitás jóval alacsonyabb, az adóképességünk nem éri el a fejenként 9.000 Forintot. Fejlesztették a Védőnői Hálózatot, Orvosi Központot hoztak létre; térfigyelő kamera rendszert építettek ki; fejlesztették a hivatali ügyintézést közösen a kormányhivatallal. Kormányablak került kialakításra 2016-ban, hogy helyben minél több ügyet tudjanak intézni a lakosok. Ezenkívül Nefelejcs lakóotthon jött létre; EFOP-os támogatással szociális programok valósultak meg; temetőfejlesztés is folyamatban van; és egy kanadai jótevő által megújul a katolikus kert most tavasszal. A gazdaságfejlesztés után a környezetfejlesztésről beszélt. Röviden bemutatta a DAREH Bázis Zrt. beruházásait. A településen a térség legnagyobb naperőmű parkját hozták létre. Az oktatás és sport fejlesztéséről is beszélt polgármester úr. Ovifoci pályát tudtak átadni; játszótér fejlesztése zajlik; teljes felújítást kapott a Komlódi-falvi óvoda; Sportcsarnok megépítése és TOP-os pályázat keretén belül 600 millió Forintból egy Uszoda-és élményközpont kerül kialakításra. Végül a kultúra fejlesztéséről és az elnyert támogatásokról adott számot a település vezetője. Molnár Sándor kiemelte, hogy a közlekedés fejlesztése, az infrastruktúra elengedhetetlen, hogy fejlődésnek induljon a település.  

Kincses János, az Elektro Plan Kft. ügyvezetője

A polgármester előadása után, Kincses János, az Elektro Plan Kft. Ügyvezetője az ipari Park létrehozásáról számolt be röviden. Kincses úr köszöntötte a megjelenteket, majd bemutatta a cégét és a tevékenységi köreit a kftnek. Az Elektro Plan Kft. 19 cégcsoportból áll, mely 6 milliárd Forint forgalmat bonyolít le. Az ügyvezető úr bemutatta az általuk beadott és nyert pályázatokat.  2018-ban a cég összesen 2,5 milliárd Forintot forgalmazott, 81 alkalmazottal rendelkezik, 4000 tonna acélt használtak fel a munkájukhoz és három görgősort telepítettek. 

Kincses János és Molnár Sándor ünnepélyesen aláírta a Vésztői Ipari Park létrehozását célzó stratégiai megállapodást.  

Kincses János és Molnár Sándor aláírás közben

A stratégiai megállapodás aláírása és az előadások után, Lázár János kormánybiztos úr mondott ünnepi beszédet a megjelentek számára. Békés megye, a haza és Vésztő ügyeinek az állásáról beszélt Lázár János, aki szövetségesének, harcos társának tekinti Dr. Kovács József országgyűlési képviselőt. Előadásában beszélt Magyarország politikai szerepvállalásáról, állóképességéről az Európai Unióban és a kitűzött célokról, hogy hol szeretnénk lenni 2030-ra és a következő években. “Hogyan lehetünk a Kárpátoktól délre, mi a legerősebb közösség? Hogyan lehetünk ennek a vidéknek a vezető nemzeti ereje? A Kárpátoktól északra meggyőződésem szerint a lengyeleké a jövő, a Kárpátoktól délre pedig az a kérdés, nekünk magyaroknak milyen jövőnk van.” Mint mondta” Azt gondolom, a miniszterelnöknek a célkitűzése, a kormánynak az ambíciója, hogy Magyarország 2030-ra Európa legjobb helye legyen! Most 2030-ra a magyar GDP közelítse meg az osztrák GDP-t. Ez valóban valós és tényszerű vállalás. Az a kérdés, hogy hogyan jutunk ide el?”  

Lázár János, kormánymegbízott

Lázár János összehasonlításképp elmondta, hogy Békés megye mindösszesen 800 milliárd Forintot termel a GDP-hez, ellenben Szabolcs és Tolna megye 1200, míg Győr-Moson-Sopron megye 2300 milliárd Forintot termel.   

Békés megyében az egy főre eső GDP-ben a 19 megyéből a 18. helyet foglalta el a 2017-es eredmények alapján. Megyénkben az átlag bruttó kereset 270.000 Forint, míg máshol ez az összeg az országban a 370.000 Forintot is eléri. Azt is megtudtuk, hogy Békés megyében jelenleg 30-35.000 ember van még, akinek lehetne jobb vagy komolyabb munkát adni. “Itt van ember, aki dolgozni akarna, van munkaerő tartalék, vannak olyanok, akik, ha választaniuk kell, hogy elmenjenek külföldre dolgozni vagy ha kapnak egy jó munkalehetőséget, egy jó munka ajánlatot, szívesen választják Magyarországot vagy Békés megyét – ha kapnak ajánlatot. Ebben a megyében még van mire építeni és van erő, van tartalék, van fejlődési lehetőség.”  

Ezt követően az infrastrukturális változásokról, a kormány terveiről, Békéscsaba központtá való tételéről; az Alföld újjáélesztéséről beszélt a kormánybiztos. Mint mondta “Kecskemét és Békéscsaba négy sávos úttal lesz összekötve, ami rendkívül nagy jelentőségű azon vállalkozók számára, akiknek a szállítmányozás, a logisztika komoly költséget vagy komoly nehézséget, kihívást jelent. Ezenkívül született egy másik kormányzati döntés is. Szeged és Debrecen közötti 47-es létrehozása, amelynek én az egyik kezdeményezője voltam. Azt gondolom, hogy a határ menti régiót erősíteni kell, az ország keleti régióját erősíteni kell, pontosan a tartalékok miatt és az itt élők ezt meg is érdemlik.” 

“Békés megyében betegebbek az emberek, több ember hal meg, rövidebb ideig élnek az emberek, kevesebb gyerek születik és több ember megy el ebből a megyéből. Békés megyében az országos átlag alatt van a születéskor várható élettartam. Férfiak esetében ez most 72-73 év, nők esetében 79 országosan. Békés megyében a férfiaknál, alig több, mint 70 év a születéskor várható élettartam. Az országban már 3% körül van a munkanélküliség. Békés megye egyes településein még mindig 5-6%. Békés megyében nagyon magas az eltartottak aránya. – mondta el mindezeket a kormánybiztos a megjelentek számára tájékoztatásként.  

Lázár János a Békéscsaba-Debrecen közötti út négysávossá tételét sürgeti a kormánynál, hogy ezzel is elősegítse az ipar, valamint az utak állapotának fejlesztését, továbbá kiemelte az agráriumot modernizálni kell az EU-s támogatások fölött.

Az előadások után elérkezett az idő a díjak átadására. Vésztő Város Önkormányzat képviselő-testülete “Vésztő Kiemelt Adózója 2018. év” kitüntető címet adományoz évről-évre társas vállalkozások, egyéni vállalkozók és őstermelők kategóriában.  

A képen Molnár Sándor Vésztő Város polgármestere; Lázár János kormánymegbízott és Dr. Kovács József országgyűlési képviselő

Az elismeréseket átadta Lázár János kormánybiztos, Dr. Kovács József országgyűlési képviselő és Molnár Sándor Vésztő Város polgármestere.   

Társas vállalkozások kategóriában díjat kapott:

 – Kert – Land Kft.  

– Electra Plan Termelő Kft. / Kincses János ügyvezető Úr.  

– Vetaker KFT. / Szabó László ügyvezető Úr. 

Egyéni vállalkozók közül az alábbi személyek kaptak elismerő kitüntetést:

– Szabó László Úr. 

– Garzó István Úr.  

– Sánta István Úr. 

Őstermelők közül az alábbi családok kaptak elismerést: 

– Juhász György és családja. 

– Eszlári István és családja. 

– Ifj. Eszlári István és családja. 

„Az év vállalkozója 2018.” kitüntetés átadása következett. Ezt a címet azok kapják meg, akik a település gazdasági mutatóiban jelentős fejlődést érnek el, munkahelyeket hoznak létre. Az év vállalkozója 2018-as díj cím birtoka Szabó László lett, a Vetaker Kft. Ügyvezetője, aki 25 embernek biztosít biztos megélhetést a településen. 

A képen Szabó László, Molnár Sándor és Lázár János

Gratulálunk minden díjazottnak!  

További képeket a Sinka István Művelődési Központ Facebook oldalán találnak!