A helyben maradás erősítését és a fejlődést tűzte ki céljának Molnár Sándor – Megvalósuló fejlesztések és szolgáltatások várnak a vésztőiekre

Jó itt élni! Jó legyen itt élni! Ezt kívánja elérni Vésztő Város polgármestere Molnár Sándor, aki azon dolgozik fáradhatatlanul, hogy a településen élőknek minél jobb életkörülményeket alakítson ki, valamint jobb feltételeket tudjon nyújtani a helyi gazdálkodók, vállalkozók számára. Az elmúlt években közel 7 milliárd Forintot sikerült a településnek nyernie a különböző pályázatokon. A jelenleg is zajló és a lezárult beruházásokról, fejlesztésekről, a település sorsáról, a kitörési lehetőségekről és a személyes tervekről beszélgettünk a polgármester úrral Fogadóóra című magazinműsorunkban.

 Hogyan értékelné az elmúlt évet? 

“Elég mozgalmas éven vagyunk túl, és azt gondolom, hogy nagyon sok olyan projekt indult el, amely megvalósítási szakaszba került. Nagyon sok olyan projektfeladatunk volt, amely előkészítést szorgalmazta és azt hivatott megvalósítani. A legnagyobb probléma az, hogy az építőiparban, és általában a projektek megvalósításának költségei nagyon elszaladtak – akár a munkabérről, akár az építőipari költségekről beszélünk. Az ezekre való felkészülés, források megteremtése, műszaki tartalom igazítása, ezek mind-mind plusz feladatok voltak, amik nem voltak betervezve.” 

Molnár Sándor, Vésztő Város polgármestere

Mik a 2019-es költségvetés fő irányelvei? 

“A költségvetés elfogadása megtörtént, így az előző évhez hasonlóan egy takarékos, kiegyensúlyozott költségvetést sikerült első körben elfogadni. Most már negyedik éve tudunk így működni, hogy nagyobb viták nélkül, hiány nélkül, előre eltudjuk fogadni a költségvetést. A régebbi időszakokban mindig arról szólt, hogy volt egy első forduló, amikor mindenki kívánsága benne volt, és próbáltuk összerakni a költségvetést, hogy az mindenre fedezetet nyújtson, és általában ez hiánnyal zárult. Maga az elmúlt négy évben ez már nem probléma. A fejlesztésekre is megfelelő anyagi fedezetünk van.” 

Lesznek változások az önkormányzat munkájában? 

“Az idei évben két választás is lesz, ami nyilván sok mindent megváltoztathat. Az első ilyen az Európai Parlamenti választás, ami május végén lesz. Ennek az országra lesz hatása, hiszen az Európai Unió költségvetése nagy hatással van a magyar költségvetésre, a támogatásokra, agrártámogatásokra, és nem utolsó sorban az egész európai kultúra és nemzetségi összetételnek a változására. Azt gondolom, hogy ebben Magyarországnak van egyfajta úttörő szerepe, amit kevesen értenek és fogadnak el, hiszen egy nyugat-európai társadalom másképp értékel dolgokat, mint mi kelet-európai tömb. Mi nagyon sok mindent megéltünk, amit ők esetleg nem, és emiatt nyilván a magyar társadalom más értékkel alakult ki. Ami nagyon fontos, lehetőleg minél többen menjenek el szavazni. A másik az önkormányzati választás lesz, ami helyben fog változásokat hozni vagy hozhat változásokat. Itt a település jövője múlik rajta. Itt a vésztőiek is elszokták mondani a véleményüket, elmennek szavazni. Én erre biztatok majd mindenkit októberben itt Vésztőn is. Vannak olyan folyamatok, amik elkezdődtek. Bízok benne, hogy a következő ciklusban is olyan vezetése lesz a városnak, aki úgy tudja tovább vinni a település sorsát, hogy egy megelégedésre és stabil szakaszra léphessen Vésztőn.” 

Az önkormányzat pályázati forrást nyert el egy wellness központ kialakítására; Vésztő-Mágor történelmi emlékhely felújítására és sok más egyéb beruházásra. Hogy haladnak az előkészítő munkálatok, mikor kezdődnek a beruházások? 

“Nagyon-nagyon sok projektünk fut egyszerre. Éppen a lakossági fórumon próbáltam összeadni, hogy az elmúlt időszakban, ciklusban, ebben a 4,5 évben közel 7 milliárd Forintnyi projektet, fejlesztést vagy épp szolgáltatást pályázott össze az önkormányzat. Ez, ha úgy nézzünk, minden vésztői lakosra egy millió Forint támogatást jelent. Sokan mondhatják, hogy ebből mit éreztek. Ugye, ez nagyon sokrétű, hiszen van olyan, ami nehezen kézzel fogható. Van olyan is, ami több települést is érint. Ilyenek az EFOP-pályázatból megvalósuló képzések, tanfolyamok, szakkörök, klub foglalkozások, rendezvények, amelyeknek nyilván kézzel fogható produktuma hosszútávon nem mutatkozik ki, hanem a közösségi életben levő szerepvállalásban lesz jelentősége. A másik részén nyilván a beruházások tekintetében, az már kézzel fogható eredmény lesz. Itt az a problémánk, hogy a költségek elszaladása miatt, és maga a döntéshozók elhúzódása miatt, a megvalósítási szakasz mostanra tolódott ki.  Ez országos probléma, nemcsak nálunk van, éppen ezért az építőiparban mindenhol egyszerre valósulnak meg azok a projektek két év alatt, amelyek hetes év alatt kellett volna szépen lefolynia. Ez egyrészt az árak emelkedését okozta, a másik meg, hogy nagyon nehéz kivitelezőt meg kapacitást találni. Ezekkel birkózunk mi is. Ugye az apróbb beruházásokat tudjuk folytatni, de ezek is elég vontatottan haladnak, mint az Orvosi Centrum kialakítása. Már szerettük volna átadni, de még vannak kisebb javítások, hogy ide tudjuk költöztetni az orvosokat. Bízok benne, hogy ez áprilisban megtörténhet. Ilyen volt az óvoda felújítás. Ilyen lesz most a Metykó-képtár felújítása, a piactér fejlesztése és bővítése, vagy a Sinka ház felújítása, ami már elkezdődött, vagy a Bagolyvár felújítását mondhatnám, amit mindenki láthat, hogy eléggé előrehaladott állapotban van. Kint Vésztő-Mágoron elkezdődtek a vizes élőhelyek rekonstrukciói. Ott egy csónakázó-tó, Pákász vizes bemutató kerül most kialakításra, amely szintén előrehaladott állapotban van. Vannak még olyan beruházások, ahol még a papír munkával is kell foglalkozni. A legnagyobb beruházásunk, amely a sportcsarnok, wellness, tanuszoda és az iskola felújítást is ide kell vegyem. Mostanra ott tartunk, hogy a közbeszerzések előkészítése megtörtént. Emellett vannak olyan projektjeink, amelyek szintén fontosak. Ilyen például a Perecesi út megépítése, amely most közbeszerzési szakaszban van. Kerékpárút megépítése Okány felé, valamint a Békési és Wesselényi utcán teljes felületi felújítása. Vésztő egyébként a Békés megyei átlagot hozza népességfogyásban. Békés megye és az ország népessége is fogy. Bízok benne, hogy ezeknek az intézkedéseknek a hatására nagyban megváltozik ez a folyamat.” 

Milyen távolabbi eredményeket várnak ezektől a projektektől, illetve mennyiben változik meg ezzel Vésztő imázsa?  

“A turisztika révén arra számítunk, hogy ez egy országos ismertséget fog kapni Vésztő-Mágoron keresztül a település. Nyilván, ezeket széles körben próbáljuk széles körben ismertté tenni. Olyan tervezőcsapatot sikerült megbízni, akik többek között közreműködtek a Geszti kastély, a gyulai Almássy kastély vagy a Szabadkígyósi kastély rekonstrukciójában. Megyei szinten Mágor elérte azt a megítélést, amelyet megérdemelt volna korábban is. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy országosan is kiléphessünk egy országos marketing keretében a turisztikai kínálatban. Bízok benne, hogy ez két-három éven belül fellendíti Vésztőn a turizmust. Nagyon-nagyon sok újdonság lesz Mágor kínálatában. Bízunk benne, hogy ez előre viszi ezt a területet, illetve olyan programokat szeretnénk oda tervezni, amit már az elmúlt években elkezdtünk. Az első ilyen nagyobb lépés volt az Itt élned, halnod kell című rockopera megszervezése. Úgy néz ki, hogy lesz folytatása. Még több ilyen nagyobb rendezvényt tudunk lehozni. … Bent a településen is történnek olyan fejlesztések, ami a lakosokat szolgálja.” 

Az önkormányzat által működtetett intézményekben lesznek változások?  

“A jogszabály előírja a kötelező változásokat, amelyeket követünk mi is. Alapvetően a struktúrát az elmúlt időszakban sikerült úgy kialakítani – amely azt gondolom-, egy költséghatékony és jó működést biztosít. Nyilván lesznek olyan intézményeink (a sportcsarnok és tanuszodára gondolok), amelyek ezt a fajta struktúrát meg kell, hogy változtassák. Hiszen azt is fent kell majd tartani, azt is irányítani kell. Mágoron is lesznek olyan új szolgáltatások, magához a múzeumhoz kapcsolódó szolgáltatások – akár a Metykó képtárra gondolok, akár a Sinka házra -, az eddig képtárként működő kiállító helyünkre, amelyek szintén strukturális változásokat igényelnek majd, hogy ezek hatékonyan tudjanak működni. Nyilván, ilyen szinten a beruházásokat követően lesznek változások, de mind a működés hatékonyságát fogják növelni. Ami még egy nagy falat és nagy tervünk a Népfőiskolának a fejlesztése. A Népfőiskolát már beintegráltuk a Művelődési Központba, és az országban elsőként működött intézményi formában, hiszen mindenhol egyesületi vagy alapítványi formában ment. Ennek a technikai fejlődését szeretnénk most fejleszteni. Van egy olyan országos Kárpát-medencei program, amelyben a Vésztői Népfőiskola remélhetőleg kiemelt szerepet fog kapni. Ennek a technikai fejlesztését szeretnénk a könyvtár épület felújításával bővíteni, és megvalósítani.” 

Nyilván Ön egy döntési helyzetbe kerül a projektek összeállításánál: melyik fejlesztést érdemes most leginkább végig vinni. Mik a legfőbb szempontok a kiválasztásnál az Ön szempontjából?   

“Van egy ciklus programja, gazdaságfejlesztési programja az önkormányzatnak, ami az öt éves választási ciklusra készült el. Ezt a következőkben már úgy szeretném, hogy hosszabb időre szóljon, hiszen a település fejlesztését nemcsak ciklusokban kell átgondolni, hanem hosszabb, húsz-harminc éves idő intervallumban kell egy település életét eldönteni, hogy milyen irányba szeretnénk vinni és mit lehet ezért tenni. Ha nagyon szorosan veszem, akkor a hógazdasági fejlesztésben megfogalmazott célokat szolgáló pályázatokra adok be támogatási igényt. A valóságban azt szoktuk mondani, mindenre lövünk, ami mozog, tehát ha van bármilyen olyan pályázat, amire az önkormányzat, vagy a helyi civilek, intézmények is indulhatnak, akkor ezekre szoktunk pályázatot benyújtani. Hiszen minden olyan forint, ami a településre érkezik, a település fejlődését, az itt élő emberek érdekét szolgálja. Mindegyiknek megtaláljuk a hasznát, megtaláljuk az értelmét ezeknek a forrásoknak.” 

 Várhat-e gazdasági növekedést a város, és ha igen, mitől? 

“Azt gondolom, hogy nagyon-nagy átalakulóban van Magyarország gazdasága is, ami egy pozitív, fejlődő tendenciát mutat, és azt látjuk, hogy a befektetések száma, a munkahelyek számának növekedése, az ipar növekedése, mind olyan pályára állt rá, ami azt gondolom, nagyon jó szakasza most az ország gazdaságának, fejlesztésének. Ebből természetesen Vésztőt is szeretnénk minél jobban beletudni. A helyi vállalkozásokon is azt látom most, hogy mindenkinek van munkája. Évekkel ezelőtt, akár építőipari, akár más helyi szereplőkkel beszélgettem, mindig az volt, hogy problémák voltak a holnappal. Mi lesz holnap? Lesz-e munka? Lesz-e bevétel? Én most azt látom, hogy aki dolgozni akar, aki munkát akar végezni, az mind talál. A legnagyobb probléma most már, hogy munkaerőt nem találunk hozzá. Szakképzett dolgozó és tudó munkaerőt, és ezen kell a városvezetésnek, nekünk segíteni, akár felnőttképzéssel, akár olyan EFOP-programokkal, amik most is futnak. Azt látjuk, hogy a közfoglalkoztatásban is, három évvel ezelőtt 620 embert foglalkoztattunk, ez mostanra lecsökkent 250 főre. A másik gazdaságfejlesztési lehetőségünk és irányunk, az részben a gyorsforgalmi utak kapcsán kerül majd előtérbe, hiszen azt tudjuk, hogy közlekedési infrastruktúra nélkül gazdaságot nem lehet fejleszteni. Éppen ezért az M47-esnek az új nyomvonala nagyon sokat fog számítani Vésztő esetében is, hogy hol elhaladni. Jelenleg három verzió között megy még a dilemma, hogy melyiket építik majd meg körülbelül 2027, 2028-ra. Mi szeretnénk, hogy ha itt a keleti vonalon, a hozzánk legközelebb eső nyomvonalon épülne meg, amelyre úgy néz ki, lehet is esély. Most azért lobbizunk települési vezetőként, hogy ezen pici módosítást tudjunk elérni, és az Okány mellett elmenő szakasz az Vésztő és Okány között haladjon el. Ami rendkívül fontos, hogy úgy néz ki, Vésztő is épít egy ipari parkot letelepíteni. Itt most adódott egy lehetőség, és ennek a bejelentése a Vállalkozói Esten fog megtörténni, de nagyon-nagyon komoly befektetői kör, sok-sok milliárd forinttal tervez itt beruházásokat olyan komolysággal, hogy erre megnyert pályázatik vannak, amelyben elmondhatom, hogy Vésztőn a következő 4-5 évben nem munkanélküliség lesz, hanem munkaerőhiány, ha ezek a beruházások megvalósulnak.” 

Mire költhetne még többet a város? 

“Erre szerintem mindenki tudna válaszolni csípőből, hogy mik azok, amikre tudna pénzt költeni. Továbbra is, a sok-sok elsorolt fejlesztésen túl lesznek olyan feladataink, amelyek nem pályázati forrásból fognak megvalósulni. Az utak karbantartását folyamatosan szeretnénk megoldani. Az idei évben többlet gyűjtő utat, és olyan gócpontot szeretnénk kialakítani, ami már régóta problémás szakasz. Ilyen a Petőfi utca helyreállítása, hiszen ott a szennyvíz beruházás után sáros nyomvonalban tudtuk az utat kijavítani, és ezek gondot okoznak, vagy a vasúti átjáró a kátyúsodással. Ilyen a parkoló helyek bővítése, főleg az Orvosi Centrum környékén, hiszen ezzel az új szolgáltatással azért az orvosok, a betegek parkolási lehetőségét a közelben tudnunk kell biztosítani. Több olyan kátyúzási, illetve lakossági igény merült fel, akár a Nádasdi utca folytatása, ahol a lakók kérték az út építését és most a tavasszal meg fog valósulni. A kerékpárút építés úgy gondolom, hogy ha a pályázaton benyújtott szakaszok megépülnek, akkor Vésztőn minden fő útforgalmi út mellett elkészül a kerékpárút. Innentől kezdve ezek felújítása fontos, és további kapcsolatok akár Szeghalom irányába, akár Okány irányába, akár Békés irányába.” 

Választási év van. Van-e változás a testület munkájában? 

“Magában a munkában még most azt gondolom, hogy nincs. Nyilván, ahogy a kampány időszakhoz közeledünk, lehet, hogy fognak erősödni majd a kampányt érintő megnyilatkozások. Azt gondolom, hogy eddig Vésztőn is minden ciklusban egy viszonylag békés kampányidőszak volt. Köszönöm a képviselőknek, hogy mindenki a település érdekét tartotta szem előtt, és nem kártékony kampányba kezdett. Gyakorlatilag mindenki azokat a problémákat sorolta el, amik nyilván kampány ízzel lettek felhozva így a ciklus végén, de fontos fejlesztési igények és fontos lakossági igények. Úgy gondolom, ha ilyennel kampányol valaki, az egy nagyon jó dolog, mert az valóban a lakosság érdekében szolgál. Természetesen mindig az aktuális önkormányzati vezetésnek, képviselő-testületnek a feladata, hogy ezekre a forrást, és ezekre a lehetőségeket megteremtse. Bízok benne, hogy ez az idei ciklusnak a végén is így lesz, hogy mindenki azt fogja hangsúlyozni, mi az, amit szeretne elérni a településen. Mi az, ami jobbá tehetné ezt a települést és ez alapján tudnak majd a lakók választani.” 

Mennyire támogatják a helyi civil szervezeteket és mennyire partnerek a civilek az önkormányzattal?  Jól működnek ezek az együttműködések, valósak, vagy csak papíron?   

“Vésztő mindig arról volt híres, hogy a civil szervezetek száma, a civil aktivitás az a megyei átlag feletti. Ez nyilván sok mindennek betudható. Azt gondolom, hogy minden civil szervezet annyit ér, mint amennyit a benne levő aktív emberek tesznek. Valóban lehet csak papíron működtetni a civil szervezeteket. Vésztőn is van egy-kettő ilyen. Ami a civil életben meghatározó, az a szervezetekben tevékenykedő civil embereknek a munkája. Ezt nevezhetjük baráti köröknek, nevezhetjük egyesületeknek vagy alapítványoknak, igazából a jogi forma majdnem mindegy. A jogi forma ahhoz kell, hogy a támogatásokat könnyebben megtudják szerezni, és ebben Vésztő Önkormányzata is szeretne hatékonyan közreműködni. Akár azzal, hogy nagyon kedvezményesen biztosítjuk a pénzügyi és könyvelési feladatokat. Ezentúl, ha programokat valósítanak meg, amely a település, közösségek számára fontos, akkor erre külön, úgynevezett céltámogatási keretet különített el az önkormányzat, amit szintén pályázatok útján tudnak az egyesületek támogatást igényelni. Ez folyamatos egész évben. Behoztunk egy harmadik kategóriát, ez meg a nyári táboroztatás támogatása, hiszen azzal, hogy az iskola fenntartása megoszlik több fenntartó között, így ez egy olyan fajta plusz lehetőség, ami a nyári gyerekellátás, önkormányzati feladatként maradt meg a jogszabályban. A legnagyobb támogatási kerettel a sport támogatása zajlik, ami szintén civil szervezeti formában kerül támogatásra.” 

Milyen más egyéb pályázatokkal támogatják a fiatalokat?  

“Fiataloknál a lakhatás biztosítása fog most indulni, amelyre pályázati formában lehet majd jelentkezni. Az első két esztendőben még lakbért sem kell fizetni, egyedül a rezsit fizeti mindenki maga. Minden egyéb eszköz és lehetőség használata ingyenes lesz. Ingyenes képzéseket biztosítunk számukra. A mai fiatalok nagy részének pénzügyi képzést nem ad az oktatási rendszer. A mai világban egy alapvető dolog, hogy tudja, mi az, hogy hitel, miként működnek a pénzügyi intézetek, mire kell odafigyelni.” 

Az önkormányzat honlapján fent van egy pályázati kiírás, melyben tanulmányi ösztöndíjat biztosítanak. 

“A másik ilyen nagyobb támogatási formánk az ösztöndíj. Párhuzamosan most több ösztöndíj pályázat is fut közép- és felsőfokú képzésben résztvevők számára is. Az általános és középiskolában a tanulmányi jegyhez kötik a támogatást. Ez 10- és 30.000 Forint közötti összegben tud működni. A felsőoktatásban ez 60- és 100.000 Forint is lehet havonta elnyerni. Ezek olyan hiányszakmákra vonatkoznak, amelyek a helyben hiányzó közszolgáltatásokat, akár orvos, egészségügy, akár olyan hiányszakmák az oktatáson belül is, amelyekre jelenleg nincs megfelelő szakember és a település emiatt kárt szenved.” 

Nemrégiben zajlott le a lakossági fórum. Mit gondol, miért ugyan azok a problémák kerülnek elő évről-évre?  

“Nyilván a lakossági fórumok folyamata is kezd átalakulni. 10-15 évvel ezelőtt a településen még három-négy helyen volt gyűlés. Ott 60-80 ember is összejött és elsorolták azokat a problémákat, amik az itt élőket érintették. Mára annyira lecsökkent a résztvevők száma, hogy egyet tartunk a Művelődési Központban. Nyilván ez az információs csatornák bővülésével következett be. Interneten, televízióban, helyi újságban megjelenik, ami korábban azért nem volt jellemző. Lassabb volt az élet, kevesebb információ jutott el, és ami összegyűlt egy év alatt, a lakók így mondhatták el és így szereztek tudomást nagyon sok mindenről. Mostanra ez átalakult. Nagyon fontos találkozások ezek a lakosokkal, és valóban előjönnek azok a problémák, amik szoktak. Ezeket próbáljuk orvosolni. Sok olyan probléma van, ami nem rajtunk múlik. Nem az önkormányzat fogja tudni ezeket a kérdéseket megválaszolni és megváltoztatni. Igyekszünk ebben is segítségre lenni.” 

Minden településnek van már Facebook oldala van, ahol az emberek kendőzetlenül kifejezik véleményüket, nem tetszésüket egy-egy program, hír hallatán. Jó-e ez a módszer, hogy így szólítják meg a lakosokat? Azért kapnak hideget-meleget a lakosoktól!  

“A közösségi média egy nagyon fontos felületté vált. Nagyon sokáig ódzkodtam ettől, mert nagyon nehéz jó közösségi médiát megvalósítani. A közösségi médiában folyamatosan ott kell lenni. Folyamatos információváltás, és folyamatos információ reakció szükséges, ami azért sok időt elvesz. Most is vannak még fennakadások, de próbálunk megfelelni és próbálunk minél több információt ezen az úton is eljuttatni. Azt nem kell elfelejteni, hogy ez csak egy szegmens az információ áramlás során. Ugyan úgy fontos mellette a televízió, az újság és minden olyan hírcsatorna, amely lefedi a teljes települést. Arra nagyon jó, hogy az információk gyors közlésében azonnal visszajeleznek, hogy az adott intézkedés, esemény vagy rendezvény, mennyire jó vagy mennyire nem. Itt nem egy-egy véleményre szükséges hagyatkozni, hanem a vélemények összességét tekintve lehet levonni konklúziókat.” 

Mennyire fogadják el a lakosok véleményét a fejlesztésekkel kapcsolatosan? 

“Ha jönnek olyan jelzések, amik valódi problémára utalnak, ami a mi figyelmünket elkerülné, akkor azokra eddig is próbáltunk reagálni és ezután is fogunk.” 

Milyen város a mintaképe? Egyáltalán van mintaképe? 

“Vésztő a mintaképem természetesen, mindazonáltal, hogy látom rajta, miket lehetne még fejleszteni. Nyilván az ember sokat jár más településeken, más városokban, más ország városaiban is, és amikor az ember egy ilyen útról hazajön, óhatatlanul is elkezd rajta gondolkodni, hogy mi az, amit ott látott, és az nálunk nincs, illetve mi az, amire itthon büszkék lehetünk, és máshol nincs meg.” 

Döntöttek már a lakosok véleménye alapján Vésztő szlogenjéről, mottójáról? 

“Még nem. Hamarosan megszületik a döntés. Itt ugye az Esély Otthon kapcsán a fiatalok visszacsábítására keresünk 2-3 szavas, egyszerű kulcsmondatot, szlogent, ami valóban működőképes. …  Ami azt sugallja, hogy itt Vésztőn jó lenne, itt Vésztőn van értelme itthon maradni, és még várjuk ezeket az ötleteket, ha még valakinek van. ” 

Mik a céljai ebben az évben? Mit szeretne elérni még? 

“Azokat a projekteket, amiket elkezdtünk, szeretném, ami olyan stádiumba került, hogy befejeznénk és átadásra is kerülhessen. Ami pedig most zajlik közbeszerzés is, stabilan eltudjanak indulni, az alapozással, az építkezéssel úgy, hogy azoknak az anyagi fedezete is rendelkezésre álljon és az önkormányzat ebbe remélhetőleg ne roppanjon bele. Nyilván ez nem fog ebben az évben befejeződni. Ez nagyon sok beruházás. Ezek folyamatként kell tovább menjenek, és ezeket a folyamatokat tovább kellene vinni a választások után is. Tudjuk, hogy ősszel önkormányzati választások lesznek, és szeretnénk, ha ezek a folyamatok nem torpannának meg, hanem olyan lendülettel tudnának tovább menni, mint amivel elkezdődtek. A lakosság ezeket most fogja szemmel láthatóan és kézzel tapasztalni. … Az a nem titkolt cél, hogy a következő ciklusban polgármesterként is megtudjam magam mérettetni, illetve egy olyan képviselő-testületet tudjunk a lakosság számára javasolni, akik ebben a munkában partnerként tudnak részt venni.” 

Mit ígérne a lakosoknak, hogy miért lesz idén jobb itt élni, mint tavaly? 

“Ígérni nem szeretek. Az előző ciklusnál is csak olyan fejlesztéseket, lehetőségeket írtunk le a lakosok számára, amelyben láttuk a lehetőséget vagy azokat a folyamatokat, amelyek már korábban elindultak. A kampány időszakban előfogjuk venni azt a szórólapot, amit küldtünk a lakosoknak és saját magunkat is szembesítjük azzal, hogy az ígéretekből, a fejlesztési terveinkből megtudtunk valósítani vagy eltudtunk indítani és biztos megfog valósulni. Azt gondolom, hogy nincs szégyenkezni valónk. A következő ciklusra is olyan fejlesztési tervvel fogunk előállni, amelyben azok a fejlesztések befejezései fognak szerepelni, amik folyamatban vannak, illetve azokat a hiányzó lakossági szolgáltatásokat próbáljuk meg a fejlesztésekkel megvalósítani a következő ciklusban, amelyek még hátra vannak.” 

*A teljes interjút megtekinthetik a Körös-Sárrét Televízió csatornáján.  

 

Összeállította: Lingurár Tímea

 

Videónkat az alábbi linken tekinthetik meg!