Több, mint egymilliárd forint értékben zajlanak a fejlesztések Vésztőn

Minden évben márciusban tartja hagyományosan Vésztő Városa a lakossági fórumot, amelyre a helyi polgárokat várják észrevételeikkel, panaszukkal a város vezetősége iránt. Idén, 2019. március 21-én, csütörtökön tartották a fórumot a Sinka István Művelődési Központban, amelyen szép számmal vettek részt a településen élők.  

Molnár Sándor, Vésztő Város polgármestere mindenkit sok szeretettel köszöntött, majd elsőként az elmúlt egy év változásait, demográfiai adatait, az önkormányzat költségvetésének alakulását mutatta be röviden. 

A demográfiai adatokból kiderült, hogy Vésztő városának népességszáma is csökkenő tendenciát mutat. A 2018-as adatok szerint 6983 fő él Vésztőn. Ez a szám 0,7-0,8%-os csökkenést eredményezett. A házasságkötések száma tavaly 28 volt, míg a válásoké 12. A településen 68 gyermek született, és 118 fő halálozott el. A költözések száma 45 volt. Ez az ideköltözésből és az elköltözésből tevődik össze. Vésztő városának képviselő-testülete 2018. évben 50 képviselő-testületi ülésen vett részt, melyen 21 rendeletet hoztak, 282 határozatot módosítottak vagy fogadtak el. A képviselők 72%-ban vesznek részt a testületi üléseken.  

Vésztő Városa minden évben több kitüntetést adományoz a vésztői lakosoknak, akik munkájukkal, tehetségükkel kitűnnek. Vésztő Sportjáért Balogh Nátánt jutalmazták tavaly; míg Vésztő Városának Kultúra díját a Vésztői Mazsorett Együttes kapta. A köznevelésért való díjat Karakas Józsefné és Szabó Mária nyerte el. A közszolgálatáért Balogh Zsigmondnét díjazták. Vésztő Vállalkozója 2018-ban Szabó László lett, akit 2019. április 11-én fognak díjazni a Vállalkozói Est keretein belül.  

Szó esett az önkormányzati rendeletekről is. Elsőként a szociális rendeleteket mutatta be röviden a polgármester. Mint mondta, fő irányelvük a segély helyett munka teremtése, és a pénzbeli ellátásokra is kitért. Egyszeri, tízezer forintos pénzbeli ellátást kap minden család, ha gyermeke születik. Ez a születés támogatás rendelete. Természetesen több rendelet létezik ezen keretek között. A pénzbeli ellátások mellett természetbeni ellátások is vannak. Ilyen például a szociális földmunka vagy a 3000 Forintos segélycsomag.  

Külön témakörben taglalta a környezetvédelmi rendeletet, amelynél a komposztálás és a megfelelő tüzelő-fűtőanyag fontosságára hívta fel a figyelmet a polgármester. A Helyi Építési Szabályzatról és a Települési Arculat Kézikönyvéről Balogh Csilla tájékoztatta a jelenlevőket. Mint mondta, az önkormányzat ajánlásokat ad a különböző településrészeken a beépítési módra, a ház formájára, a homlokzati anyagfelhasználásra, a kerítés szokásos javasolt megoldásaira. A TEK meghatározza azokat a követelményeket, amely mindenkire kötelező a településen.  

Molnár Sándor, az igazgatási csoportvezető asszony tájékoztatója után Vésztő jelképeinek és nevének védelméről beszélt. Külön nagy hangsúlyt kapott a kutak engedélyeztetése, melyről Vésztő Város jegyzője, Dr. Petri Béla beszélt. Külön kiemelte a tájékoztatójában, hogy a fúrt kutak engedélyezésének meghosszabbítását 2020. december 31–ig lehet kérelmezni. A jegyző úr tájékoztatója után Molnár Sándor elmondta, hogy jó, ha minden egyes lakos bejelenti a fúrt vagy ásott kutakat, mert ahol nem tudják esetlegesen, hogy egy háznál kút van, könnyen lehet egy földmunka útján szerencsétlen baleset, haláleset, amelyre már volt példa. Továbbá kiemelte, hogy nagyon sokan a kutakba engedték anno a szennyvizet, ami a talajvízben okoz a mai napig komoly károkat.  

A következő témában a bér és nyugdíjemelések, valamint az adó és illetékcsökkenésekről esett szó. Ezt követően a hulladékgazdálkodásról mondott tájékoztatót a város első embere. Kihangsúlyozta, nagyon fontos a településen az eb összeírás és a gyepmesteri tevékenység. Itt külön elmondta, hogy 100 kg-os testsúlyig a háziállatok otthon a kertben is eláshatók, ne illegális helyen lökjék ki a szerencsétlen állatokat.  

A város költségvetése 2019. évben 2971 millió Forint, amelyben a szociális kiadások 48; intézmény fenntartási költségek 1353 és fejlesztésekre 157 millió Forint jut. Az önkormányzat a Városüzemvezetést; a Hivatalt; a BBNK óvoda és művelődési házat; az önkormányzatot és a Mágori Múzeumot tartja fent.  

A helyi adóbevételek az alábbiakból tevődnek össze:  

  • Gépjárműadó (tavaly 10 millió Forint volt); 
  • Kommunális adó (tavaly 20 millió Forint volt);  
  • Iparűzési adó (tavaly 90 millió Forint volt); 
  • Egyéb adó (építmény és földadó) (tavaly 31 millió Forint volt). 

A pályázaton elnyert támogatások összege 2017-ben 3481 millió Forint volt, míg 2018-ban 1066 millió Forint. Az elmúlt négy évben Vésztő Városa közel 7 milliárd Forintot nyert el pályázatok útján különböző fejlesztésekre, beruházásokra.  

Közfoglalkoztatásban 2017-ben 430 fő; 2018-ban 360 fő, míg 2019-ben 269 fő dolgozott. A közmunkások dolgoznak az önkormányzati tulajdonban lévő földeken, ahol gabonát, zöldséget és gyepszénát termelnek, valamint a feldolgozó üzemben, ahol sajtot, olajat, savanyúságot és ezután tésztát is fognak termelni a lakosság és a felvásárló piac számára a munkások. 

Vésztő Városa egyedülálló a környéken. Az elmúlt évben, években sehol nem történt annyi felújítás és beruházás, mint itt. Természetesen sok beruházás a közeljövőben valósul meg, de már sok esetben a közbeszerzési eljárások megtörténtek. Ilyen beruházás volt többek között az orvosi centrum kialakítása; a védőnői szolgálat fejlesztése; a Nádasdy utca betonozása; osztott kerékpárút és járda építése a Monostor mellett; a Sinka István Művelődési Központ technikai és infrastrukturális fejlesztése; két darab ovifoci pálya megépítése; óvodai és köztéri játszóterek fejlesztése; a Komlódi-falvi óvoda felújítása; Tejüzem és mezőgazdasági csarnok kialakítása; a Bagolyvár felújítása; Sinka-ház felújítása; a Metykó-ház felújítása; a Mágori romkert rekonstrukciója; a piactér bekerítése; mezőgazdasági előfeldolgozó és hűtőcsarnok megépítése; a Városháza energetikai korszerűsítése; Sportcsarnok építése; Uszoda- és Wellness Központ építése; a Sportpálya fejlesztése egy háromszáz fős lelátóval; a Tájház területfejlesztése és még rengeteg más beruházás zajlik jelenleg Vésztőn. 

Tervezett fejlesztések is várnak még a városra, de ezekre egyelőre nincsenek pályázati források, sem erőforrások. Legvégül a települési környezetvédelmi programról beszélt Molnár Sándor.  

Végül elérkezett az idő, hogy szót kapjanak a lakosok. Elsőként a Tájház felújításáról érdeklődtek, majd a közlekedésről; a gólyafészek állapotát és a szemétszállítás díjfizetését és szállítási időpontjairól kérdezték a polgármestert. Külön kiemelte az egyik úriember, hogy érdemesnek tartaná, ha a városi kitüntetést egy, a településen élő olyan állampolgár is megkaphassa, aki a hétköznapi életben emelkedik ki. Egy másik hozzászóló a kis traktor kerékpárúton történő közlekedését sérelmezte, majd végül a Békési úton található buszforduló kátyús állapotára hívták fel a figyelmet. 

A lakossági fórum este fél nyolckor ért véget. A felszólalók kérdésükre megkapták a polgármester úrtól és a jegyző úrtól is a megfelelő választ, illetve az észrevételeket továbbították azonnal a megfelelő vezetők számára, hogy kellő segítséget nyújtsanak a településen élőknek.