KSTV – Segítségnyújtás testvértelepülésünknek, Igazfalvának

Ledöntötte a vihar testvértelepülésünk, Igazfalva templomának tornyát éppen a reformáció 500. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen 2017. szeptember 17-én, vasárnap.

A megsérült torony súlyos károkat okozott a tetőszerkezetben és a templom belsejében is. A hirtelen jött vihar nemcsak a templomot, de a település összes házát is megrongálta.  

 

Vésztő Város Önkormányzata saját költségvetéséből 3millió Ft-ot különített el azonnali gyorssegélyként testvértelepülésünk megsegítésére.  Ez az összeg azonban töredékét sem fedezi a keletkezett viharkárnak, ezért adománygyűjtést indított el.  

Kérjük Önöket, amennyiben lehetőségük van rá, önkéntes adományaikkal segítsék az igazfalvi református templom helyrehozatalát!  Adományaikat a Vésztő Város Önkormányzata által az OTP Banknál vezetett 

 11733209-15344818-06530000 

számú letéti számlára utalhatják. 

 

Segítségüket köszönjük! 

 

A templom helyreállítását a helyszínen a Városüzemeltetési Iroda és az Önkormányzat helyi szakemberei is segítik. 

 

Fotók: Czapp István